Wij weten als leverancier natuurlijk precies hoe het zit met de wet- en regelgeving omtrent de elektrische cv-ketel. Maar nu er in de media steeds meer aandacht komt voor dit onderwerp, wilden wij graag één en ander verduidelijken.

Mag een elektrische cv-ketel wel of niet? Hoe zit het nu precies met de wetten en regelgeving rondom het mogen verkopen en plaatsen van elektrische cv-ketels?

Regelgeving elektrische cv-ketels

De eerste introductie van deze regels gaat al een paar jaar terug. Er werd toen met deze regelgeving, die opgenomen werd in het bouwbesluit, bepaald dat elektrisch verwarmen niet is toegestaan vanwege het rendement. Sterker nog, eigenlijk vanwege het rendement van de Nederlands gemiddelde energieopwekking.

De regelgeving werd door ons als vreemd aangemerkt. Elektrisch verwarmen heeft volgens deze methode een té hoge Co2-uitstoot, terwijl aan de andere kant elektrisch rijden volop gestimuleerd wordt aangezien er géén Co2-uitstoot van toepassing zou zijn.

Het rendement bij een elektrische auto is in principe nog lager. We hebben hier namelijk ook nog te maken met luchtweerstand, weerstand ten opzichte van het wegdek, de airco, alle andere verbruikers in de auto en opslag-verliezen in de accu.

Lange tijd is hier onduidelijkheid over geweest en daarom heeft Masterwatt vragen gesteld aan de beleidsmakers zoals RVO/BZK en Advies bureau Nieman. Hierbij hebben wij op basis van diverse wet- en regelgevingstukken aangegeven dat het de overheid niet is toegestaan om bepaalde apparaten zonder meer te verbieden. Kort samengevat:

 • Richtlijn 2009/125/EG stelt in artikel 6.1 dat lidstaten artikelen, voorzien van een CE-markering niet mogen verbieden, beperken of belemmeren op grond van voorschriften inzake ecologisch ontwerp.
 • Richtlijn 811/2013 stelt in tabel 1 dat de minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie van een D-label artikel tussen de 36 en 75% moet liggen. Onze elektrische ketels hebben een D-label en voldoen hieraan.

  Apparaten met een energielabel D of beter, mogen niet worden verboden.

  • Richtlijn 2009/125/EG stelt in bijlage 2, punt 1.B. dat de minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie van een ruimteverwarming niet lager mag zijn dan 36%. Dus ook hier voldoet de elektrische ketel wél!

  Na confrontatie met bovenstaande argumenten gaf men aan dat er inderdaad geen sluitende conclusie was op dit punt. Er werd gesteld: u mag (als importeur/fabrikant) [GG1] het product wél op de markt brengen en verkopen, maar een installateur dient wel te allen tijde volgens het bouwbesluit te installeren. En het bouwbesluit geeft dan de afwijkende eis van het rendement als voorwaarde.

  De minimale rendementseis voor verwarmingssystemen gaf de impressie dat het installeren van elektrische radiatoren, convectoren en infraroodpanelen óók niet meer is toegestaan. Immers, bij beide toepassingen is er een 100% rendement van toepassing, ofwel een COP van 1.

  Dit is echter niet het geval. De eis in het bouwbesluit is een minimale eis voor rendement van een verwarmingssysteem. Een verwarmingssysteem is opgebouwd uit een opwekker-leidingsysteem-afgiftesysteem. Elektrische radiatoren zijn dit niet en vallen onder lokale verwarming en hoeven dan ook niet aan deze regelgeving te voldoen. De efficiëntie-eisen van lokale verwarming zijn geregeld binnen een andere regelgeving, namelijk de ERP.

  Cv-ketels wel of niet adviseren?

  Binnen Masterwatt hebben wij in het verleden elektrische cv-ketels geadviseerd. Maar ons uitgangspunt was en is wel altijd dat deze vooral geschikt zijn voor de kleine verwarmingsvraagstukken. Dus bijvoorbeeld appartementen met minder dan 500 m3 gasverbruik en de goed geïsoleerde, kleinere woning.

  Doordat bij deze situaties met een laag gasverbruik dan ook het vastrecht voor gas vervalt, kan een elektrische cv-ketel wel interessant zijn. Zeker wanneer de komende jaren de gasprijzen steeds verder zullen stijgen en de elektraprijzen zullen dalen.

  Daar komt nog eens bij dat door de zeer lage onderhoudskosten de totale kosten over de levensduur van het product best aantrekkelijk uit kunnen komen.

  Daarnaast is het zo dat men met een all-electric installatie ook eventuele stroom overschotten van eigen pv-panelen zelf kan gebruiken. Uiteraard vallen vraag en aanbod hier niet altijd op hetzelfde moment. Maar men kan, als men ook een indirect gestookte boiler installeert, bijvoorbeeld het tapwater met een programma opwarmen op momenten dat meestal de zon schijnt.

  Wanneer mag een elektrische cv-ketel wel worden toegepast?

  De laatste tijd is door verschillende uitingen in de media één en ander in een stroomversnelling terechtgekomen en worden adviezen door deze gewijzigde regelgeving bijgesteld. Ook wij gaan dus meer wijzen op situaties waar elektrische ketels wél mogen worden toegepast:

  • In combinatie met een (hybride) warmtepomp voldoet het systeemrendement wél aan de gestelde eisen, omdat met het gewogen rendement mag worden gerekend;
  • Wanneer met airco’s wordt verwarmd en de elektrische ketel alleen bij zeer lage buitentemperaturen werkt, voldoet het systeemrendement wél aan de gestelde eisen. Men moet wel waarborgen dat de ketel niet te allen tijden kan inkomen;
  • Wanneer één of meerdere elektrische ketels als backup/bijstook worden toegepast in grote warmtepompinstallaties;
  • Een elektrische ketel met een indirect gestookte boiler voor tapwater (dus zonder toepassing voor ruimteverwarming) voldoet wél aan de regelgeving (daarbij geldt namelijk een ander minimale efficiëntie);
  • Een elektrische ketel in zogenaamde ’tijdelijke bebouwing’. Volgens het bouwbesluit is namelijk de minimale systeemrendementseis niet van toepassing;
  • Een elektrische ketel om bijvoorbeeld een bedrijfsruimte vorstvrij te houden omdat dit voor de producten/processen benodigd is (dus in dat geval niet voor de verwarming van mensen).

  Conclusies

  In de media-uitingen werd met een bestraffende vinger naar de fabrikanten/ importeurs gewezen alsof zij hun boekje te buiten gingen. In bovenstaande hebben wij voldoende aannemelijk gemaakt dat dit geenszins het geval is. De elektrische cv-ketel mag gewoon worden verkocht, aangezien deze in diverse toepassingen kan en mag worden toegepast.

  Aangezien de meeste artikelen via een groothandel worden verkocht, is er eigenlijk weinig zicht op het feit of de producten ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Uiteindelijk is de installerende partij er verantwoordelijk voor dat de producten ook daadwerkelijk volgens de geldende regelgeving worden geïnstalleerd en toegepast.

  Samengevat mag de elektrische ketel: 

  • dus wel worden verkocht;
  • wettelijk gezien niet worden verboden;
  • in bepaalde combinaties ook volgens de regelgeving wel degelijk worden geïnstalleerd.

  Meer informatie over elektrische cv-ketels of een van onze andere producten?

  Neem dan contact met ons op: 085 303 7450 of stuur een mail naar info@masterwatt.com

  workspace contact offerte NTA8800