Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

1.1 Visie op warmtepompen

Men ziet dat warmtepompen een belangrijke plek innemen in de energietransitie, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Ook wij zien dat warmtepompen een belangrijke plek in gaan nemen in de energie-transitie voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Voor bestaande woningen moet men eerst een inhaalslag maken op het gebied van beperking van warmteverlies. Dit kan onder andere door het na-isoleren van vloeren, daken en wanden, of door het toepassen van een energie zuiniger ventilatiesysteem.

Nieuwbouw woningen bouwt men steeds passiever. Dat houdt in dat deze woningen zo goed geïsoleerd zijn dat men ze nauwelijks hoeft te verwarmen. Denk hierbij aan een situatie waar men het tapwater verwarmt met de elektriciteit die men opwekt met zonnepanelen en waar infrarood als bijverwarming dient. Er zijn dan vele combinaties op het gebied van elektrisch verwarmen mogelijk, en dat is nu juist onze kracht.
Wij denken dat men in de toekomst kiest voor een basisverwarming, aangevuld met lokale bij verwarming.

Met een elektrische warmtepomp brengt men het huis naar een behaaglijk basisniveau en met infraroodverwarming of elektrische radiatoren verwarmt men de ruimtes waar men verblijft verder op, op het moment dat dit nodig is. Dat kan snel en comfortabel met infrarood panelen of elektrische radiatoren.

Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800