Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

10.2 Pompgroepen en menggroepen

Zoals in Hoofdstuk 9 reeds is aangegeven, adviseren we bij Masterwatt om altijd met een buffer voor cv-water te werken. Hierdoor is er echter wel altijd een aanvullende pomp benodigd om het water vanuit de buffer in het afgiftesysteem te krijgen. Masterwatt heeft hiervoor de benodigde pomp en pompmenggroepen in het assortiment. Er zijn verschillende soorten pomp-en menggroepen beschikbaar:

  • standaard pompgroep
  • menggroep met thermostatische regeling
  • menggroep met motorbediende regeling

Welke men nodig heeft, hangt vooral af van de toepassing, oftewel: het afgiftesysteem. We leggen per soort de toepassing verder uit.

Afbeelding 33: Standaard pompgroep
Afbeelding 34. Menggr. met thermostatische regeling
Afbeelding 35. Menggroep met motorbediende regeling.


10.2.1 Standaard pompgroep
Wanneer men een installatie heeft die overal met hetzelfde temperatuurtraject werkt of men heeft een zone die men niet hoeft te mengen, gebruikt men een standaard pompgroep.
Dit is eigenlijk niets meer dan een circulatiepomp die netjes ingebouwd is in een geïsoleerde omkasting. Op de in- en uitgaande leiding naar het afgiftesysteem kan men de huidige temperaturen aflezen. De pompgroep sluit men bij voorkeur aan op de naregeling, zodat de pomp warm cv-water uit de buffer pompt wanneer er warmtevraag in bijvoorbeeld de woonkamer is.
Men gebruikt deze pompgroep bijvoorbeeld voor een zone met radiator en/of convectoren. Ook kan men deze pompgroep gebruiken voor een lagetemperatuur-vloerverwarmingsgroep, maar dit kan alleen als er binnen dezelfde installatie niet ook nog afgiftesystemen met hogere temperaturen aanwezig zijn.

10.2.2 Menggroep (thermostatisch)
Wanneer men binnen een installatie verschillende temperatuurtrajecten heeft, moet men de stooklijn van de warmtepomp afstellen op de hoogst beno-digde temperatuur. Het warmtapwatertraject rekent men hier niet in mee, aangezien dit binnen de warmte-pomp zelf al een gescheiden circuit is. De cv-buffer warmt daar op door de, volgens de stooklijn, hoogst benodigde temperatuur. Als men daar dan ook een lagetemperatuur-vloerverwarmingstraject op wil aansluiten, is de temperatuur in de buffer daarvoor te hoog. Men moet deze terug mengen naar een lagere temperatuur. Daar kan men de menggroep met thermostatische regeling voor gebruiken:
Deze menggroep bevat naast de pomp en thermometers ook een thermostatisch mengventiel dat men kan instellen op meerdere standen (1-5). Deze zijn gerelateerd aan een bepaalde watertemperatuur. Wanneer men de pomp inschakelt, zal deze (te) warm water uit de cv-buffer pompen. Vervolgens komt dit water bij het mengventiel aan dat het zo nodig mengt met retourwater dat uit de vloerverwarming komt. De installateur of gebruiker kan de gewenste water-temperatuur handmatig instellen door middel van de draaiknop.

10.2.3 Menggroep (motorbediend)
Een andere, meer geavanceerde mogelijkheid voor een menggroep is de menggroep met motorbediende menging. De functie is hetzelfde als bij bovenstaand model, maar de werking is geavanceerder en biedt meer mogelijkheden. Bij dit artikel dient men een geschikte motor te bestellen. Vervolgens kan men zowel de motor als de pomp in het binnendeel van de warmte pomp aansluiten. In de regeling van de warmte pomp kan men dan de temperatuur van het verwarmingswater naar het afgiftesysteem actief laten bijstellen op basis van de buitentemperatuur.
Bij een hogere buitentemperatuur zal de vloer-verwarming dan automatisch volgens de ingestelde stooklijn een lagere temperatuur worden. De regeling van de warmtepomp stuurt de motor aan, waardoor deze continu de ideale instelling opzoekt.

Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800