Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

10.3 Geschikte afgiftesystemen

Er zijn een aantal geschikte, maar ook minder of zelfs totaal ongeschikte afgiftesystemen om samen te laten werken met warmtepompen. De belangrijkste variabele hierin, is het temperatuurtraject. In de eerdere hoofdstukken heeft men al een aantal keer gezien dat een warmtepomp vooral heel efficiënt is in het maken van cv-water met een lagere temperatuur. Men kan afgiftesystemen onderverdelen in een aantal verschillende temperatuurtrajecten:

  • lagetemperatuur, aanvoertemperatuur tussen 30 en 39 °C;
  • middentemperatuur, aanvoertemperatuur tussen 40 en 55 °C;
  • hogetemperatuur, aanvoertemperatuur tussen 56 en 90 °C.

Als men een nieuwbouwwoning maakt, kan men uiteraard nog kiezen welk afgiftesysteem men installeert en kan men dit optimaal afstemmen op de opwekker. Wanneer men echter in een bestaande situ-atie vraagt om een warmtepomp te installeren, moet men goed nagaan of dit een reële optie is. Het huidige afgiftesysteem is namelijk bepaald aan de hand van de aanvankelijke bouwkundige situatie en opwekker op dat moment. Als hier bijvoorbeeld radiatoren zijn gemonteerd die met 80 of zelfs 90 °C water werden gevoed, dan zal het afgegeven vermogen van deze radiatoren bij lange na niet toereikend zijn wanneer men deze met 45 of 55 °C laten werken. De afgifte zal dan nog maar slechts circa 40% bedragen van waar deze oorspronkelijk voor geselecteerd was. Het mag duidelijk zijn dat dit afgiftesysteem de woning dan nooit goed warm gaat krijgen.


Door de lagere temperatuur, zal ook de thermische trek (convectie) een stuk minder zijn, waardoor de lucht in de ruimte niet goed opwarmt. Naast de verlaagde convectiewarmte, zal de radiator ook nog eens nauwelijks stralingswarmte meer uitstralen, waardoor de situatie nog minder comfortabel wordt. Men dient de woning in dat geval éérst goed te isoleren en te voorzien van isolerende beglazing. Daarna is het alsnog de vraag of het bestaande afgiftesysteem voldoet, waarbij men ook de hoofdleidingen niet moet vergeten (zie paragraaf 10.1). In sommige gevallen kan men de warmteafgifte van radiatoren en convectoren nog verhogen door aanvullende ventilatoren op of onder de radiator of convector te monteren. Hier-door forceert men de luchtstroom en zal de afgifte iets hoger worden. Dit effect is echter gering en vaak geven deze ventilatoren al snel geluidsklachten door de hoeveelheid stof die zich er in verzamelt.

Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800