Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

10.5 Afgiftesystemen en koelen

In Hoofdstuk 11 gaan we uitgebreider in op de verschillende mogelijkheden voor koeling. In deze paragraaf behandelen we met name een aantal aandachtspunten voor afgiftesystemen in relatie tot koeling wanneer men met de warmtepomp gaat koelen, draait men het koelcircuit eigenlijk om. Dit doet men met behulp van het zogenaamde ‘vierwegventiel’. Het koudemiddel leidt men vanuit de compressor niet eerst naar het binnendeel, maar naar de eigenlijke verdamper. In dat geval is de verdamper eigenlijk de condensor geworden. Het buitendeel voert de warmte in het koudemiddel af naar de omgeving en voert vervolgens na het expansieventiel het koudemiddel naar het binnendeel om daar warmte op te nemen. Hierdoor koelt de installatie.
Hoewel de Dynamis Split en de Dynamis Monoblock warmtepompen allemaal de standaard mogelijkheid hebben om te kunnen koelen, is niet ieder afgiftesysteem hiervoor geschikt. De afgifte systemen die hiervoor wel geschikt kunnen zijn of die men geschikt kan maken, zijn:

  • vloerverwarming
  • wandverwarming
  • koelconvectoren
  • koelplafonds (veelal in utiliteitsbouw)

De reden dat niet alle afgiftesystemen geschikt zijn, ligt voornamelijk in het feit dat men bij koeling van een ruimte de lucht gaat ontvochtigen. De in de ruimte aanwezige waterdamp slaat neer op de koude oppervlakken. Wanneer dit een radiator of normale convector is, treedt er daardoor condensvorming op met de bijbehorende problemen. Dit kan overigens ook plaatsvinden bij vloerverwarming als het water te koud is.
Het is dus belangrijk om een veilige watertemperatuur te kiezen, waardoor de kans op condensvorming laag is. Daarnaast kan men er voor kiezen om een luchtvochtigheidssensor te plaatsen, die de pomp van de vloerverwarming (koeling) uitschakelt zodra er op een kritisch punt condensvorming optreedt. De lucht-vochtigheid kan namelijk vrij snel veranderen.


Bedenk bijvoorbeeld dat een benauwde warme dag van zichzelf al een hoge luchtvochtigheid heeft. Wanneer het dan ook nog eens gaat onweren, kan de luchtvochtigheid zo hoog oplopen dat heel snel condensvorming optreedt.
De condensvorming zal als eerste optreden op de vlakken die het beste de temperatuur van het koude water geleiden. Denk hierbij aan oppervlakken zoals een metalen verdeler, metalen leidingen enzovoort. We adviseren dan ook sterk om dergelijke vlakken goed te isoleren.

Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800