Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

10.9 Lucht-/vuilafscheider

Door de jaren heen is de trend zichtbaar geworden dat installaties steeds goedkoper moeten worden. Daardoor zijn sommige appendages uit het standaard ontwerp wegbezuinigd. De lucht- en vuilafscheider is hier een belangrijk voorbeeld van. Het effect zou te verwaarlozen zijn. De installatie werkte gewoon zonder problemen, dus waarom zou men een vuilafscheider plaatsen? Ontluchten kon ook handmatig.
Men gaat voorbij aan het feit dat lucht in een cv-installatie met radiatoren of stalen leidingen voor inwendige roestvorming kan zorgen. Het cv-water neemt deze roestdeeltjes mee en hierdoor heeft men meer energie nodig om het water rond te pompen. Op den duur zullen radiatoren, afsluiters en mogelijk dunne leidingen verstopt raken, waardoor de installatie steeds minder efficiënt werkt.


10.9.1 ERP-regelgeving
De ouderwetse circulatiepompen die tot 2010 werden gebruikt, hadden niet direct een probleem met bovenstaande perikelen. Echter vanaf 2011 is er een ERP- regelgeving van kracht, die vanuit het oogpunt van energiebesparing verplicht om een energiezuinige pomp te installeren.
Deze pompen hebben naast een geavanceerdere regeling (op basis van drukverschil) ook een ander type motor. In de nieuwe (gelijkstroom)pompen zit een as met een permanente magneet, terwijl in het oude type de magneten aan de buitenzijde van de elektromotor zaten. Doordat de as magnetisch is, blijven in het water aanwezige ijzerdeeltjes, het zogenaamde magnetiet, aan de as van de pomp plakken. Hoe meer magnetiet er in de pomp aan de as blijft plakken, hoe minder water men kan verpompen. De pomp krijgt dus een capaciteitsprobleem.


In Hoofdstuk 2 heeft men gezien dat de efficiëntie van een warmtepomp sterk afhankelijk is van een bepaalde minimale flow over de condensor. Daarnaast is de condensor vaak een soort platenwarmtewisselaar met heel veel kleine doorgangen. Vuil in de installatie kan hier voor grote problemen zorgen die niet onder de garantie vallen. We adviseren daarom altijd een (magnetische) vuilafscheider te installeren in de retourleiding naar de warmtepomp.
Dit kan een eenvoudig vuilfilter zijn op basis van een zeef (let op de minimale flow), maar handiger is een automatisch model dat men tijdens een onderhoudsbeurt gemakkelijk kan schoonspoelen. Een automatisch vuilfilter met een ingebouwde magneet heeft de absolute voorkeur, aangezien dit dus ook actief magnetiet, ijzervijlsel en eventuele losgekomen bramen en splinters uit het water filtert en vasthoudt.

Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800