Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

11.4 Change-over

Wanneer men de vloerverwarmingsinstallatie met de warmtepomp gebruikt om mee te koelen, kan men bij sommige warmtepompen automatisch overschakelen tussen verwarmen en koelen. Dit lijkt erg handig, aangezien de bewoner er dan niet over na hoeft te denken. Toch is dit volgens Masterwatt niet de beste oplossing. We adviseren om dit altijd handmatig te doen.
De belangrijkste reden daarvoor ligt in de tussenseizoenen. Wanneer de warmtepomp automatisch kan omschakelen, kan het in het tussenseizoen nogal eens gebeuren dat de warmtepomp gedurende de nacht en ochtend staat te verwarmen en dan ’s middags en ’s avonds begint te koelen. Dit is uiteraard verkwisting van energie, want men moet de gehele massa telkens opwarmen en koelen.
Wanneer men handmatig de installatie in koelbedrijf moet zetten, kiest men daar bewust voor. Als de temperatuur dan ’s morgens iets te koud is, begrijpt men vaak beter dat dit vanzelf gedurende de dag weer goed komt.


In Hoofdstuk 10 hebben we nog meer over koeling en afgiftesystemen beschreven. In Hoofdstuk 14 hebben we informatie opgenomen over koelen en (na) regelsystemen.

Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800