Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

14.3 Naregelingen

Zoals eerder vermeld, adviseert Masterwatt om de warmtepomp weersafhankelijk voor te regelen en het afgiftesysteem na te regelen. In deze paragraaf behandelen we een aantal mogelijke naregelingen. Het doel van een naregeling is om te voorkomen dat een ruimte te warm wordt. Wanneer de gemeten ruimtetemperatuur de ingestelde ruimtetemperatuur overschrijdt, stopt de toevoer van warmte, zodat de ruimte niet verder opwarmt. Er zijn in de basis twee categorieën naregelingen:

  • master/slave-regelingen
  • master/master-regelingen

De master/slave-regelingen hebben vaak één hoofdthermostaat en daarnaast nog een aantal andere thermostaten in andere ruimtes. De hoofdthermostaat is diegene die ook de warmteopwekker aanstuurt. Als de hoofdthermostaat geen warmtevraag heeft, maar een slave-thermostaat wel, gaat toch de warmte-opwekker niet aan. De slave-thermostaat stuurt de verwarmingszone wel open waar warmtevraag is, maar er komt geen warmte omdat de hoofd thermostaat geen warmtevraag heeft.
In het geval van een master/master-regeling schakelt de warmteopwekker altijd in wanneer er in één van de zones warmtevraag is.
De Dynamis Monoblock warmtepompen hebben een optioneel warmtevraagcontact (FN1) en koelvraag-contact (FN2). Daarmee zijn deze warmtepompen de enige die men eventueel kan aansturen door een master/master-regeling. Toch is dit niet het advies, vanwege de eerdergenoemde schakel momenten. Deze hebben een negatief effect op de efficiëntie en levensduur van de warmtepomp. In sommige gevallen is het wel mogelijk om een dergelijke regeling te gebruiken, maar dan zonder het warmte vraagcontact op de warmte pomp aan te sluiten. Daarmee gebruikt men het systeem dan eigenlijk als slave-systeem.

14.3.1 Voorbeelden slave-regelsystemen
Het simpelste voorbeeld van een regelsysteem dat volgens het slave-principe werkt, is de thermostatische radiatorkraan. Wanneer men in de ruimte een thermo-statische radiatorkraan vragend zet, schuift de spindel in de kraan iets op. Hierdoor (afhankelijk van de heer-sende temperatuur) wordt de doorlaat van de kraan groter en stroomt er meer verwarmingswater door de radiator. Zo wordt de ruimte verwarmd. Zodra de inge-stelde temperatuur bereikt is, zet de vloeistof of was in het regelelement uit, waardoor de spindel in de kraan verschuift en de doorlaat van de kraan kleiner wordt en zelfs sluit. Er wordt dan niet meer verwarmd.
Thermostatische radiatorkranen kan men heel goed combineren met de weersafhankelijke regeling. In de zomer (tijdens eventueel koelbedrijf) is de kraan automatisch al dicht en stroomt er geen gekoeld water door de radiatorkraan.
Een ander naregelsysteem dat men regelmatig gebruikt wanneer men vloerverwarming in meerdere zones monteert, is een systeem waarbij men de vloerverwarmings groepen voorziet van thermomotoren, zoals te zien op afbeelding 63.

Afbeelding 63: Naregeling met thermomotoren

In elke verschillende ruimte (zone) kan men een kamerthermostaat plaatsen die men vervolgens aan de motoren van de desbetreffende ruimtes koppelt. Zodra er warmtevraag is vanuit de kamerthermostaat, stuurt de installatie de motoren open en warmen de vloerverwarmings-groepen op. Er zijn veel verschillende merken van dit soort systemen. Elk systeem heeft mogelijk ook nog weer andere opties zoals:

  • geschiktheid om zowel bij verwarming en bij koeling te functioneren;
  • mogelijkheid om eventueel de pomp van het afgiftesysteem aan te sturen;
  • mogelijkheid tot bediening via een app waarin men bijvoorbeeld per ruimte een verwarmings-programma kan instellen;
  • draadloze of bedraadde bediening.

Er is ook veel prijsverschil tussen verschillende systemen. Bedenk vooraf welke functionaliteiten vereist zijn en overleg dit met de klant.
Hoewel er nog meer mogelijkheden zijn, willen we als laatste in deze opsomming de motorbediende zonekleppen benoemen, zoals te zien op afbeelding 64. Wanneer men meerdere zones apart moet regelen, terwijl men dezelfde temperaturen hanteert (bijvoorbeeld overal vloerverwarming, maar verdeeld over meerdere verdiepingen) dan kan het een goede optie zijn om motorbediende zonekleppen te gebruiken in combinatie met een thermostaat in de desbetreffende ruimtes.

Afbeelding 64: Gebruik van zonnekleppen
Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800