Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

2.3 Efficiëntie warmtepomp

Zoals eerder aangegeven haalt een warmtepomp laagwaardige (rest)warmte uit een bron (lucht, water, rioolwater) en transporteert deze warmte via een koudecircuit naar een hoger niveau, bruikbaar voor verwarming. Dit gaat niet helemaal vanzelf. In het koudecircuit zit namelijk een compressor die doorgaans op elektriciteit werkt. De energie die hiervoor benodigd is kan, afhankelijk van de situatie, best oplopen. Aan de andere kant maakt het verwarmings-systeem nuttig gebruik van de warmte die in de compressor vrijkomt.

Afbeelding 5: Warmtepompproces


Men kan de efficiëntie van een warmtepomp bere-kenen door de opbrengst te delen door de arbeid. Uit deze rekensom komt dan een verhoudingsgetal, dat aangeeft hoeveel warmte de warmtepomp heeft geproduceerd met 1 kWh stroom. Dit verhoudingsgetal noemt men ook wel COP (Coëfficiënt of Performance). Deze COP is in iedere situatie anders, aangezien de warmtepomp bijvoorbeeld bij koudere omstan-digheden meer arbeid moet verrichten om dezelfde ruimte temperatuur in huis te realiseren. Om deze reden bekijkt men de COP bij voorkeur op basis van een heel jaar. Men heeft dan een gemiddelde efficiëntie over een heel jaar of seizoen. Men spreekt dan van de SCOP (Seasonal Co- ëfficiënt Of Performance).

Afbeelding 5: Warmtestromen

Het mag duidelijk zijn dat veel externe zaken een grote invloed hebben op de correcte en efficiënte werking van een warmtepomp. Het is daarom van groot belang dat men zowel de berekeningen als de selectie en ook de installatie zo optimaal mogelijk uitvoert. Een warmtepomp is ook niet voor iedere situatie geschikt. Dit handboek probeert hier zo veel mogelijk handvatten voor te geven om tot een opti-maal resultaat te komen.

Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800