Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

4.3 Verschillende warmtevraagprofielen

Men ziet dat de bouwfysische staat van de woning, maar ook de temperatuur van het afgiftesysteem, aanleiding kunnen geven om de warmtepomp niet als enige warmteopwekker te gebruiken. Daarnaast speelt ook nog een ander aspect een belangrijke rol. De warmte vraagprofielen kunnen verschillen per ruimte.


In de woonkamer (leefvertrekken) is er een vrij constante warmtevraag. Men wil dat deze ruimte goed op temperatuur is als men zich daar bevindt. Slaapkamers daarentegen verwarmt men heel vaak niet tot nauwelijks. Wanneer men een warmteverliesberekening volgens ISSO51 maakt, is het standaard uitgangspunt dat men deze ruimtes continu verwarmt tot 20-22 °C. Als men deze ruimtes in de selectie van een warmtepomp meeneemt, terwijl men ze eigenlijk niet tot nauwelijks gaat verwarmen, zal de warmtepomp eigenlijk te veel vermogen hebben. Daardoor zal hij meer pendelgedrag gaan vertonen, waardoor de totale efficiëntie lager wordt voor de verwarming van de gehele woning. Het is dan een hele reële overweging om de ruimtes met een dergelijk afwijkend verwarmingsprofiel bijvoorbeeld te voorzien van elek-trische radiatoren. Indien de bewoner afzonderlijk in de ruimtes bijverwarmt met elektrische radiatoren, neemt men deze ruimtes niet mee in de warmtepomp-berekening. De voordelen hiervan zijn:

  • De ruimte is zeer snel op temperatuur, indien gewenst. Tijdens de vaak kortstondige warmtevraagmomenten hoeft men geen uren te wachten voordat de temperatuur stijgt, maar heeft men vrijwel direct voelbare warmte op die plaats waar men het wil hebben.
  • De temperatuur kan men per ruimte regelen en men kan, indien gewenst, een klokprogramma instellen.
  • De initiële aanschaf- en installatiekosten zijn fors lager dan bij vloerverwarming (denk aan een grotere benodigde warmtepomp, het installeren van vloer-verwarming en regeling per vertrek).
  • Doordat er een warmtepomp nodig is met minder vermogen, kan men deze beter afstellen op de werkelijke vraag. De warmtepomp zal stabieler draaien en daardoor een hogere COP behalen.
Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800