Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

4.5 Warm water door andere voorzieningen

Zoals al eerder genoemd, is de efficiëntie van een warmtepomp groter naarmate het te overbruggen temperatuurverschil kleiner is. We bedoelen dan het temperatuurverschil tussen de bronzijde (in dit geval buitenlucht) en de afgiftezijde (cv-/tapwater). Hoe groter het verschil, hoe meer werk de compressor moet verrichten (hogere temperatuur betekent hogere benodigde druk van het koudemiddel). Daardoor gaat de efficiëntie naar beneden. Het maken van warm water is daarom niet de hobby van menig warmtepomp. Vaak stelt men daarom ook het water in de boiler niet in op 65 °C, maar op 55 °C. Een elektrisch element zorgt van tijd tot tijd voor een adequate desinfectie van het vat om legionellabacteriën geen kans te geven.


Het kan ook een overweging zijn om het tapwater op een andere wijze te verwarmen. Daarmee kan men de te verwachten levensduur van de warmtepomp verlengen en de efficiëntie verhogen. Andere manieren zouden dan kunnen zijn een:

  • elektrische doorstromer;
  • elektrische boiler;
  • gas cv-ketel (bijvoorbeeld bij een hybride systeem)

4.5.1 Elektrische doorstromer

Bij het toepassen van een elektrische doorstromer is het grote voordeel dat deze het water alleen verwarmt, indien er daadwerkelijk vraag is naar warm water. Het is in die zin dan ook een duurzame oplossing. Een ander voordeel is dat het een redelijk klein apparaat is, waar weinig installatieruimte voor nodig is. Er zijn ook wel aandachtspunten te noemen, want een doorstromer is niet altijd mogelijk. Let hier goed op het benodigde vermogen. Om met een waterbesparende tot normale handdouche te kunnen douchen, heeft men minimaal een doorstromer van 11 kW nodig. Deze kan men precies op een 3 × 16 A krachtgroep aansluiten (het is een krachtstroomtoestel). Deze groep past goed in een standaard huisaansluiting van 3 × 25 A. Wanneer men echter meer comfort wenst en een hoger vermogen wil installeren, dient men al snel de huisaansluiting  te vergroten. Daarmee worden direct ook de jaarlijkse vastrechtkosten een stuk hoger.

4.5.2 Elektrische boiler

Wanneer een elektrische doorstromer niet mogelijk of gewenst is, kan een elektrische boiler ook een optie zijn. Het is van belang dat men de juiste boiler selecteert. Een boiler heeft een beperkte inhoud en het element is niet krachtig genoeg om direct warm water te leveren. Men moet goed kijken naar de situatie. Hoeveel liter water vraagt men op een piek moment? Deze gehele hoeveelheid dient namelijk in de boiler aanwezig te zijn. Tussen de pieken door kan het elektrisch element de boiler weer rustig op temperatuur brengen, zodat deze klaar staat voor de volgende piek.

4.5.3 Gas cv-ketel

Wanneer de woning ook nog over een gasaansluiting beschikt en men een hybride warmtepompsysteem installeert, is het ook aantrekkelijk om het warme water door de cv-ketel te laten verwarmen. Cv-ketels zijn zeer goed in het verwarmen van water, en door het relatief hoge beschikbare vermogen kunnen ze een hoog comfortniveau behalen.

Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800