Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

5.1 Verschillende methodes voor warmteverliesberekening

Om het warmteverlies van een woning te bepalen, zijn verschillende methodes mogelijk, die men in verschillende situaties kan gebruiken. Zo kan men:

  • een gedetailleerde warmteverlies berekening maken volgens de ISSO51-methode;
  • een inschatting maken aan de hand van vuistregels;
  • een inschatting maken op basis van een jaarlijks gasverbruik;
  • een inschatting maken op basis van een BENG- berekening.

In de basis geldt: hoe nauwkeuriger men rekent, hoe beter men de selectie van de warmtepomp kan maken, en hoe efficiënter het systeem werkt. Toch maakt men niet in elke situatie altijd een gedetailleerde berekening, maar volstaat één van de andere opties. Daarom volgt in de volgende paragrafen een toelichting per optie.

Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800