Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

6.3 Wat is het afgiftesysteem?

Ook het type afgiftesysteem is een wezenlijk aandachtspunt voor het selecteren van de warmte pomp. Dit heeft met name te maken met het temperatuur traject van het geselecteerde afgifte systeem. Het vermogen dat een warmtepomp kan leveren, hangt namelijk af van zowel de buiten temperatuur (de lucht waaruit de warmtepomp zijn warmte moet halen), alsook van de temperatuur die hij moet leveren aan het afgifte systeem. Doorgaans geldt dat hoe groter het temperatuur-verschil tussen bron en afgifte is, hoe harder de warmtepomp moet werken. En hoe lager het vermogen op dat moment is, hoe lager de efficiëntie op dat moment ook is. Een warmtepomp heeft op lagetemperatuurtoepassing (35 °C) dus meer vermogen beschikbaar dan bij een middelmatig temperatuur traject (55 °C). Daarom moet men de selectie afstemmen op het juiste temperatuurtraject.
Het kan ook zo zijn dat in één installatie meerdere, verschillende temperatuurzones aanwezig zijn, bijvoorbeeld:

  • vloerverwarming op de begane grond;
  • radiatoren op de verdieping.
Afbeelding 17. Installatie met meerdere temperatuurzones.

Op dat moment zal de warmtepomp de buffer opwarmen tot de hoogst gevraagde temperatuur. In dit geval op basis van de stooklijn van de radiatoren. De vloerverwarming moet men dan uitvoeren met een pomp-menggroep, zodat deze het (te warme) cv-water terug mengt naar de voor de vloerverwarming benodigde temperatuur. Doordat men de buffer op de hogere temperatuur verwarmt, dient men het vermogen te selecteren op basis van het hogere temperatuurtraject. Voor meer informatie over afgifte systemen, zie Hoofdstuk 10.

Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800