Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

7.4 Circlulatieleiding

In sommige gevallen hebben (of wensen) bewoners een warmwater circulatieleiding. Dit is een leiding die vanaf het verste tappunt terug naar de boiler loopt. Een ingebouwde (tapwater)circulatiepomp zorgt er voor dat er continu warm water langs alle tappunten loopt. Het voordeel van een circulatieleiding hierbij is dat men altijd direct warm water heeft wanneer men de warmwaterkraan open draait.
Er zitten echter ook grote nadelen aan een dergelijke circulatieleiding. Het warme water dat circuleert, verliest onderweg ook warmte. De boiler moet dit verlies weer opvangen.


Om te voorkomen dat legionellabacteriën zich in de leiding en boiler ontwikkelen, moet het water dat terug de boiler instroomt minimaal 60 °C zijn. Dit houdt in dat de boiler zelf op een hogere temperatuur moet verwarmen, bijvoorbeeld op 65 of zelfs 70 °C.
Bovenstaande punten hebben grote invloed op de warmtevraag. Waar een gasketel met zijn vaak ruim bemeten vermogen dit goed aankan, is een warmtepomp hier echt minder goed in. De warmtepomp zal een groot deel van de dag telkens (op zeer hoge temperatuur) voor warm water moeten draaien om de boiler te verwarmen. Hierdoor zal deze weinig tijd overhouden voor de centrale verwarming.

Uit duurzaamheidsoogpunt adviseren wij het installeren van een circulatieleiding daarom niet. Indien men toch wil werken met een circulatieleiding, zorg er dan voor dat de warmtevraag hierdoor zo klein mogelijk is. Denk daarbij aan de volgende punten:

  • Dimensioneer de circulatieleiding volgens de hiervoor geldende regels, zoals NEN 1006 en de praktische toelichting in de waterwerkbladen (www. infodwi.nl).
  • Zorg er voor dat de diameter van de circulatie leiding (het deel na het verste tappunt) zo klein mogelijk is, afgestemd op het warmteverlies in deze leiding.
  • Isoleer de warmwaterleiding geheel vanaf de boiler naar de tappunten en terug naar de boiler (circulatieleiding). Hiermee beperkt men het warmteverlies.
  • Laat de tapwatercirculatiepomp bij voorkeur alleen tijdens piekuren draaien en schakel deze tijdens daluren uit.
  • Gebruik bij voorkeur een thermostatisch ventiel bij het verste tappunt, zodat alleen wordt gecirculeerd als de temperatuur te laag is.
Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800