Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

7.5 Legionellapreventie

In het algemeen geldt dat zich in stilstaand water op een bepaald moment legionellabacteriën kunnen ontwikkelen. Wanneer de temperatuur van het water tussen de 20 °C en 50 °C is, kan deze bacterie zich in het water vermenigvuldigen. Legionellapreventie is dan gewenst. Op het moment dat dit water uitsproeit, vernevelt, of in druppels opspat en de druppel of nevel is precies zo groot dat er een legionella bacterie in past, kan deze een gevaar opleveren voor de gezondheid van met name oudere mensen en mensen met een verlaagde weerstand. Men kan hierdoor de zogenaamde ‘veteranenziekte’ oplopen, wat in sommige gevallen zelfs tot de dood kan leiden.
In (warm)waterleidingen en boilers kan in sommige gevallen ook legionellabacterie ontstaan. Daarom is bijvoorbeeld ook altijd het advies om na de vakantie bij thuiskomst eerst de waterleiding overal een aantal minuten goed door te laten stromen, alvorens het water te gebruiken. dit ter legionelapreventie.
In een boiler staat het water ook veelal stil. Uiteraard komt er elke keer vers, schoon water binnen, maar men kan nooit garanderen dat het water overal continu wordt ververst.


Bij een elektrische of gasboiler stelt men veelal de temperatuur een stuk hoger in bijvoorbeeld 60 °C, waardoor de legionellabacterie geen overlevingskans heeft. Bij een boiler met een warmtepomp, is dat echter veelal niet het geval. Aangezien de warmtepomp een hogere efficiëntie heeft bij lagere temperaturen, stelt men de temperatuur vaak op maximaal 55 °C in. Dit is nog steeds een veilige temperatuur, waarbij de legionellabacterie niet kan overleven. Echter, wanneer men de temperatuur nog lager instelt of wanneer men onderin de boiler meet, komt men wellicht wel in de gevarenzone.
Om te voorkomen dat de legionellabacterie zich kan gaan ontwikkelen, hebben zowel de Dynamis Split alsook de Dynamis Monoblock warmtepompen een automatisch anti-legionellaprogramma.
De warmtepomp zal (uiteraard alleen als men ook daadwerkelijk een boiler aansluit) periodiek de tank naar een hoge temperatuur brengen en deze gedurende een bepaalde tijd op deze temperatuur houden, zodat de boiler gegarandeerd gedesinfecteerd is.
Stel bij voorkeur wel in dat de warmtepomp het elektrische element mag gebruiken om de hogere tapwatertemperaturen te maken. Zodoende hoeft de warmtepomp niet op zijn uiterste condities te werken en realiseert hij het laatste stukje gewoon met de elektrische bijverwarming.

Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800