Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

8.3 Geluidsproductie binnendeel


Aangezien zowel de compressor als de ventilator in het buitendeel zitten, mag het duidelijk zijn dat daar ook de grootste geluidsproductie van toepassing is. In het binnendeel zitten over het algemeen alleen een pomp en tweeweg- of driewegkleppen die zo nu en dan geluid maken.

Toch heeft men ook gezien dat het medium (koude-middel of water) wat geluid van het buitendeel naar binnen kan transporteren. Om te voorkomen dat deze trillingen voor overlast zorgen, hebben we ook hier een aantal aandachtspunten.

  • Zorg er, indien mogelijk, voor dat de opstellingsruimte niet direct naast een verblijfsruimte of bijvoorbeeld een slaapkamer is gepositioneerd. Indien dit niet anders kan, probeer de onderdelen dan zo veel mogelijk op andere wanden te plaatsen die niet direct grenzen aan de slaapkamer.
  • Monteer de techniek aan een stevige wand met voldoende massa (want deze geeft demping). De wand heeft bij voorkeur een massa van > 200 kg/m².
  • Beugel het leidingwerk goed. Gebruik hierbij beugels met rubber- of EPDM-inlage om te voorkomen dat deze trillingen op de wand overbrengen.
  • Zorg er voor dat men de leidingen spanningsloos plaatst. Houdt ook erg in de lengte van de leidingen en de uitzetting hiervan. Wanneer een lange, rechte leiding opwarmt, kan het wel eens zo zijn dat de uitzetting hiervan zo groot is dat deze onder spanning komt te staan. Hierdoor kan men trillingsgeluid op dat moment ook sterker ervaren.

Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800