Zoek in het warmtepomp handboek
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

9.3 Bereken benodigde inhoud

ISSO72 adviseert om een buffer zodanig te kiezen dat de warmtepomp minimaal tien minuten aan één stuk door kan blijven werken. Hierdoor voorkomt men overmatige hoeveelheden starts en stops. Starts en stops zijn om meerdere redenen niet wenselijk:

  • Het opstarten van de compressor en ventilator vanuit stilstand kan een hoge aanloopstroom geven, waardoor dit tijdelijk meer energie kost. Ook werkt het warmtepompsysteem pas goed als het op de juiste druk is gekomen. Alle energie die het tijdens het opstarten van het systeem verbruikt, levert eigenlijk weinig tot geen effectieve bijdrage. Hierdoor wordt de gemiddelde efficiëntie lager.
  • Na het uitschakelen van de compressor zal de druk in het systeem zich langzaam gaan vereffenen, totdat in het hele systeem min of meer dezelfde druk heerst. Wanneer de compressor te snel herstart, kan er vloeibaar koudemiddel in de compressor terecht komen, waardoor de compressor beschadigd raakt. Om dit te voorkomen hebben de meeste warmtepompen een voorgeprogrammeerde minimale stoptijd als beveiliging.
Afbeelding 31. Benodigde installatie om een warmtepomp minimaal tien minuten te laten werken.

Het belang van de juiste buffer mag duidelijk zijn. Men heeft echter ook gezien dat een buffer meerdere functies kan hebben, afhankelijk van hoe men deze installeert. Deze wijze van installeren heeft dan ook invloed op de selectie van de buffer:

  • Bij een vierpijps buffer als open verdeler zal de warmte pomp alleen over de buffer draaien, terwijl het afgiftesysteem in sommige situaties geen warmte vraag heeft. Op dat moment moet de buffer dus groot genoeg zijn om de warmtepomp minimaal tien minuten te laten werken. Hierdoor rekent men in dat geval vaak de waterinhoud in het afgiftesysteem niet meer als bufferwater. De leidinginhoud van de leidingen tussen de buffer en de warmtepomp, of bij een monoblock warmtepomp ook naar het buitendeel, mag men uiteraard wel meenemen in de berekening.
  • Bij een tweepijps buffer als schakelbuffer geldt eigenlijk hetzelfde als bij bovenstaande optie. Echter is de kans wellicht iets groter dat er warmte direct naar het afgiftesysteem stroomt. Men kan overwegen om de buffer iets kleiner te selecteren. Bij een tweepijps inline retourbuffer geldt boven-staande echter niet. Aangezien men de buffer met het afgiftesysteem in serie opstelt, mag men de hoeveelheid circulerend water in het afgiftesysteem meenemen in de berekening. Let op, dit betreft alleen verwarmingsgroepen die niet dicht kunnen lopen, maar altijd open staan. Hierdoor kan men al snel een kleinere buffer selecteren. Toch is dit volgens Masterwatt niet de meest gewenste manier om een buffer in te zetten, aangezien er een grote kans aanwezig is dat men de minimale flow over de condensor van de warmtepomp niet behaalt, waardoor deze als nog in de problemen kan komen.
Inhoudsopgave
workspace contact offerte NTA8800