Energieprestatieberekeningen en bouwbesluit

Het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van een gebouw.
Deze energiezuinigheid dient aangetoond te worden door een berekening Energie Prestatie Gebouwen (EPG). Per 1 juli 2012 dient de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van woningen en utiliteitsgebouwen te worden berekend met behulp van de bepalingsmethode volgens NEN 7120.

Vele factoren en keuzes hebben invloed op de uitkomst van een EPG-berekening, zoals de keuze voor een bepaald type verwarming, ventilatie, isolatie en de toepassing van mogelijke duurzame toepassingen als zonnepanelen, pv-panelen en warmtepompen. Het is belangrijk om in een vroeg stadium van het ontwerp-proces uitgangspunten van het (installatie-)ontwerp goed helder te stellen, uiteraard op basis van uw eisen en wensen.

Masterwatt heeft volledige kennis van deze berekeningen en de beschikking over de software om deze berekeningen uit te voeren. Wij kunnen u adviseren in de toe te passen isolatiematerialen en installatietechnische oplossingen, om aan de gestelde eisen te voldoen. Daarnaast houden we het budget in de gaten, zodat de meest economisch interessante oplossing gekozen wordt. Ook houden we er rekening mee dat ten allen tijde een grote mate van comfort gewaarborgd moet zijn.

Door het toepassen van duurzame systemen zoals zonnepanelen of pv-panelen is elektrische verwarming een uitermate geschikte oplossing voor het verwarmen van diverse ruimtes. Voor verschillende typen gebouwen hebben we klimaatconcepten ontwikkeld. Hierin wordt er naast de duurzame toepassing van elektrische radiotoren, een compleet concept voor de totale woning is uitgewerkt. Elk project is uniek, dus benaderen we elk project op  een unieke en individuele wijze, om het beste resultaat te krijgen.

Overige berekeningen

Naast de bovengenoemde energieprestatieberekening kan Masterwatt ook alle overige Bouwbesluitsberekeningen voor uw bouwproject verzorgen. Deze berekeningen zijn noodzakelijk voor het verkregen van een Omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld de bouw van uw nieuwe woning.

Wij verzorgen onder andere:

  • Ventilatieberekening conform NEN 1087
  • Daglichtberekening conform NEN 2057
  • Oppervlakteberekening conform NEN 2580

workspace contact offerte NTA8800