“Elektrische verwarming met een COP van 1 is de grote winnaar van de nieuwe BENG norm!” Dit viel te lezen in diverse publicaties naar aanleiding van het dinsdag 20 november gehouden congres waar, de uitkomsten van de NTA 8800 bekend werden gemaakt. Nergens werd opgemerkt dat ook het rendement van warmtepompen hiermee stevig is opgewaardeerd! Er heerst op dit gebied veel onduidelijkheid, waardoor elektrische (weerstand) verwarming als minder zuinige variant ten opzichte van warmtepompen kritisch beoordeeld wordt, terwijl beide varianten voor én nadelen hebben. Daarom is het in veel gevallen verstandig om de combinatie te zoeken, waardoor het beste van twee werelden kan worden gecombineerd!

Opwekkingsrendement

De winst voor elektrisch verwarmen bij de nieuwe BENG komt voort uit het opwaarderen van het opwekkingsrendement van onder andere de energiecentrales en de minder ambitieuze Kwh/m² norm. Jaren lang rekende Nederland met een rendement van slechts 39% op de energiecentrales, ook al was dit de laatste jaren effectief meer. Vanaf 2020 (ingang BENG) gaat dit percentage naar 69%. Het sluiten van inefficiënte kolencentrales en een groter aandeel van wind, en zonne,-energie zijn hiervan de reden.  Effectief blijven we met de elektrische verwarming nét zoveel warmte geven tegen dezelfde kosten, alleen in de rekenmethodiek scoort na 2020 elektrisch aanzienlijk beter. De angst bestaat nu dat eindbeslissers eerder zullen kiezen voor de goedkoopste investering i.p.v. de energetisch beste oplossing.

Masterwatt berekent en adviseert

Masterwatt is specialist in elektrisch verwarmen. Daarom kijken wij bij het adviseren altijd naar 3 belangrijke punten om tot een goed ontwerp te komen:

  • Hoe kunnen wij bijdrage aan energetisch zuinige warmte. In onze adviesrapporten laten we dit duidelijk zien,
  • welke specifieke warmtebehoefte heeft men in een bepaalde verblijfsruimte,
  • de investeringsruimte.

Soms kan dit bijvoorbeeld een lokale aanvulling op een warmtepompconcept zijn, waardoor dit zowel energetisch nuttig is, als ook beter aansluit bij de thermische comfortwensen van de klant!  Warmtepompconcepten die door middel van Laag Temperatuur Verwarming de warmte aan een ruimte afgeven, zijn niet in staat snel en adequaat een verblijfsruimte door middel van straling of convectie naar het gewenste thermische comfort te verhogen. De mogelijkheid om in een woning of ruimte kunnen kiezen voor verschillende temperaturen per zone (microklimaten) is hiermee eigenlijk volledig verdwenen. Slimme aanvullingen met onze elektrische warmteoplossingen geven bewoners wél de mogelijkheid om snel en specifiek die warmte te krijgen die men wenst, zoals stralingswarmte. Door aanvullend infrarood stralingspanelen te monteren kan men met de warmtepomp de basiswarmte in de ruimte voorzien, terwijl de infraroodpanelen een aangename stralingswarmte voorzien, waardoor uiteindelijk de ruimtetemperatuur in de ruimte iets lager kan worden ingesteld, met een energiebesparing tot gevolg.

Een andere mogelijkheid is om de (in de praktijk weinig verwarmde) slaapkamers in een woning te voorzien van elektrische radiatoren, waardoor voor de begane grond een kleinere warmtepomp kan worden geselecteerd. Doordat de warmtepomp dan beter is afgestemd op de oppervlakte die deze werkelijk moet verwarmen/ koelen, zal het uiteindelijke rendement ook hoger liggen. De slaapkamers beschikken op dat moment over een individueel regelbare verwarming, waardoor ook het comfortniveau een stuk hoger ligt!

Daarnaast zijn zeer goed geïsoleerde kleine woningen, appartementen of Tiny houses met een zeer beperkte warmtevraag op alle fronten beter af met de juiste lokale elektrische warmte! Iedere warmtepomp is hiervoor in vermogen te groot en qua investering te duur.

Elektrische verwarming wordt door Masterwatt juist en effectief ingezet, daar waar het energetisch nut heeft én bijdraagt aan het gewenste thermische comfort. Wellicht hebben de makers van het nieuwe BENG dit nu ook ingezien?

Wilt u ook meer weten kijk op www.masterwatt.nl of mail naar info@masterwatt.nl.

workspace contact offerte NTA8800