Het realiseren van een verwarmingsinstallatie wordt momenteel bepaald door ideeën omtrent duurzaamheid, op de voet gevolgd commercie óf andersom. Men spreekt over ‘de woning’ die moet worden voorzien van verwarming, maar klopt dit wel en hebben we de juiste focus nog?
De noodzaak van warmte in een woning komt immers simpelweg doordat wij als mens die behoefte hebben. Wordt de betonnen doos niet bewoond, dan is er ook geen noodzaak tot verwarmen. Wordt het bouwwerk wel bewoond, dan mag ik als bewoner toch zelf wel bepalen waar, wanneer, hoe en welke warmte ik prettig vind?

Laatst ving ik een gesprek op tussen een bouwkundige en een installateur, over de manier van verwarmen van een bepaald woningbouw project. De bouwer was een groot voorstander van vloerverwarming in de gehele woning. ‘Waarom vloerverwarming op de verdieping met de slaapvertrekken vloerverwarming?’, vroeg de installateur. Veel verder dan “duurzaam” en “uniform” kwam de bouwer niet.

‘Wanneer gebruiken bewoners in de nieuwbouw van vandaag daar nog verwarming?’, vroeg de installateur terecht. ‘Een paar keer per jaar en dan een paar uurtjes omdat men het koud heeft of grieperig is’, was het antwoord.
‘En denk je dat dit met vloerverwarming hen gaat lukken’, vroeg de installateur. ‘Niet regelbaar, te traag en het kost onnodig veel energie, die uitsluitend in de constructie gaat zitten en pas vrij komt op het moment dat de bewoner er al klaar mee is’, vulde hij aan.

Lessen uit het verleden

Verwarmen vraagt om nieuwe aanpak met de lessen uit het verleden. We nemen nog altijd aan dat 20°C in de woonkamer voor iedere bewoner de ultieme behaaglijk realiseert. Klopt dit eigenlijk nog wel? Het stamt uit een ver verleden, warmte werd met hoge temperaturen in piekperiodes gerealiseerd. De pieken met veel warmte zorgden voor ons thermisch comfort bij 20°.
Het veranderde al ingrijpend met de intrede van de modulerende Hr-ketels. Lagere aanvoertemperaturen uitgesmeerd over langere periodes zorgde voor een andere balans in thermisch comfort. 20°C werd 21° á 22°C. Nu ook het warmteverlies steeds verder wordt teruggedrongen en het benodigd verwarmingsvermogen wordt geminimaliseerd, kan verwarmen uitgesmeerd over een groot bouwkundig oppervlak (vloerverwarming) met zeer lage temperaturen al leiden tot 20°C ruimte temperatuur. Of dat echter behaaglijkheid is en genoeg thermisch comfort geeft laat zich raden! Door het verlagen van de geleverde verwarmingstemperatuur stijgt de behoefte aan een hogere luchttemperatuur. Simpel gezegd; we missen de stralingswarmte!

Daarnaast is bij laag temperatuur vloerverwarmingssystemen de aanpassing van temperatuur en regelbaarheid vrijwel onmogelijk. Terwijl we alles in dit leven zelf willen regelen moeten we bij de moderne duurzame warmte genoegen nemen met minimale instelmogelijkheden.

We zouden beter na moeten denken; vloerverwarming geeft o.a. beperking aan vloerbekleding. Wordt de vloer wel voorzien van steen dan kan aanvulling met infrarood panelen bij het leefgedeelte en de eethoek een wenselijke en comfortabele aanvulling zijn. Warmte op die specifieke plek, op het gewenste moment en met heerlijke stralingswarmte. Deze hybride invulling zorgt er voor dat we de ruimte in de basis op een duurzame manier verwarmen, waarbij zelfs een lagere ruimtetemperatuur al voldoende kan zijn. De infrarood stralingspanelen kunnen dan op die momenten worden ingezet als men hier behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld als men lekker onderuit op de bank zit.

De slaapverdieping

Op de slaapverdieping zijn bewoners van goed geïsoleerde nieuwbouw woningen veel meer gebaat bij individuele verwarmingsmogelijkheden. Een warme slaapkamer vanwege griep vraagt om snelle beschikbare warmte met beduidend meer temperatuur dan van een laag temperatuursysteem.

Elektrische radiatoren zijn voor deze spaarzame momenten de beste oplossing. Ook de studeer of werkkamer kan beter worden voorzien van individuele elektrische verwarming. Afhankelijk van het gebruik kan men kiezen voor infrarood panelen of radiatoren. Verwarmen gaat om óns, de mens en dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Masterwatt heeft veel ervaring in deze individuele methodes, geeft advies en maakt hiervoor energetische berekeningen. 23°C stoken i.p.v. 20°C levert ca. 20% meer energieverbruik op en daar kunnen heel wat uurtjes comfortabele elektrische warmte mee worden gerealiseerd. Ten gunste van óns, de mens!

workspace contact offerte NTA8800