We maken een chaotische periode mee. Soms lijkt het of alles moet veranderen. Waarden uit het stabiele verleden passen niet meer bij oplossingen voor de nieuwe tijd. In de bouwkolom is dat niet anders.

We komen meer dan 300.000 woningen tekort, maar mogen nauwelijks bouwen vanwege de stikstofproblematiek. Voor jonge starters op de woningmarkt is de situatie uitzichtloos. Woningen zijn er niet, of ze zijn voor jonge kopers veel te duur.

Huren dan maar, zou je zeggen. Maar dan kom je op wachtlijsten van soms 10 jaar of langer. In de nabije toekomst lijkt het niet te verbeteren. En door de grote instroom van Oekraïners en reguliere asielzoekers lijkt de situatie te verergeren.

Voor de bouwkolom is er nog een ander groot probleem: er is gebrek aan voldoende vaklieden.

Al met al een sombere opsomming van de huidige problemen in de bouwkolom. Maar laten we het eens van de positieve kant beschouwen: vanuit chaos ontstaat altijd een nieuwe orde. En die nieuwe orde is voor de optimisten al goed zichtbaar.

Huizen uit de fabriek

Als we niet meer voldoende handen op de bouwplaats kunnen krijgen, moeten we het anders en slimmer doen: huizen in de fabriek gebouwd. Voor een belangrijk deel door robots. Deze huizen zijn gestandaardiseerd en grotendeels geassembleerd van biobased materialen.

In de praktijk betekent dit nieuwe bouwen vaak bouwen met hout. CLT (Cross Laminated Timber) ofwel kruislaaghout is een innovatiefhoutbouwproduct. Zelfs grote bouwers maken nu de overstap.

Maar bij een verandering van tijdperk worden de echte veranderingen gerealiseerd door nieuwkomers of zij-instromers. Zo hebben de bouwers van chalets hun bouw enorm geprofessionaliseerd. Daarbij kunnen ze inspelen op de aanstaande vraag van herinzetbare woningbouw.

De bouwers van de toekomst kunnen zomaar partijen met een lange historie zijn. Bouwers die al decennia lang opdrachtgevers van tijdelijke huisvesting voorzagen. Deze partijen timmeren ook aan de weg en bemachtigen een eigen plek in onze nieuwe bouwkolom. Zij snappen beter dan wie ook dat moderne bouw aanpasbaar, remontabel en herinzetbaar moet zijn.

De bouw van morgen moet vaak semi-permanent zijn. Maar ook dat nieuwe bouwen moet worden voorzien van gebouwgebonden energiesystemen. En die moeten voldoen aan de hoogste norm van energieverbruik (NTA8800).

Een nieuwe kijk op energiesystemen

All Electric betekent op dit moment vaak alleen een gasgestookte hr-ketel vervangen door een warmtepomp. Hierbij kijken mensen vooral naar het opwekrendement van de warmtepomp.

Toch zouden we veel breder moeten kijken voor de juiste invulling. Ten eerste verwarmd bijna niemand meer zijn hele huis. We gebruiken onze systemen nog maar deels.

Onze flexibele behoefte als mens is, vergeleken met het verleden, nauwelijks veranderd. We willen warmte op specifieke momenten en de op plek waar we verblijven. Dat betekent dat de gewenste warmte tijdelijk is en dus regelbaar moet zijn.

De huidige systemen met warmtepompen kunnen dit niet en moeten 24 uur per dag leveren. Ongeacht aanwezigheid van mensen. Dat doen we dan met extreem lage temperaturen waarbij elke vorm van warmtebeleving ontbreekt.

We verwarmen niet voor het gebouw maar de mensen die er verblijven. Lage temperatuur verwarming voorziet verwarmt de lucht wel tot twintig graden, maar levert nul warmte door middel van straling.

We kunnen op dit moment alle woningen met afmetingen uit de sociale huurklasse verwarmen met warmtepompen van nog geen 2 kW vermogen. Dan kan snelle, regelbare en tijdelijke stralingswarmte of een combinatie van stralingswarmte en convectie deze woningen óók energiezuinig verwarmen.

Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat het accumulerende vermogen van steen niet meer aanwezig is in houten woningen. Dit heeft grote consequenties heeft voor warmtepompinstallaties.

In de meeste gevallen is het interessanter om bij energiezuinige opwekking te kijken naar warm tapwater en ventilatiesystemen. De nieuwe bouwmethodes zorgen dus ook voor een andere kijk en invulling op van energiesystemen.

Dé specialist in elektrisch verwarmen

Als deze nieuwe bouwers de gamechangers van de bouw zijn, dan is Masterwatt dat omtrent invulling van technische installaties. Als dé specialist in elektrisch verwarmen kunnen wij uw project voorzien van warmte en warm tapwater.

Wij erkennen dat warmteoverdracht voor de mens meer is dan alleen een luchtkolom van 20 °C. Voor veel van deze nieuwe bouwpartijen hebben wij al zuinige systemen ontwikkeld. Die voorzien bewoners van behaaglijke warmte die regelbaar is naar behoefte. Wij leveren maatwerkproducten en -regelingen die pas bij uw vraag en situatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw project? Of meer weten over onze visie en producten? Neem dan contact met ons op.

workspace contact offerte NTA8800