Hoe zit het precies met energielabels bij transformatieprojecten? Steeds vaker zien we het gebeuren: een leegstaand kantoor aan de rand van de stad wordt omgebouwd tot een appartementencomplex met kleine studio’s. Er is steeds meer vraag naar kleine appartementen of studio’s! Zeker als we bedenken dat er steeds minder nieuwbouwlocaties beschikbaar zijn, waardoor ook de m2 prijzen de pan uit rijzen!
In bijna alle steden kunnen bijvoorbeeld studenten geen geschikte woonruimte vinden om tijdens hun studie te verblijven. Het is daarom helemaal zo gek nog niet dat die oude, leegstaande kantoorpanden worden omgebouwd!
In deze blog leest u alles over energielabels bij transformatieprojecten!

Beperkingen

Toch heeft het transformeren van deze oude kantoorgebouwen ook wel weer veel voeten in de aarde; het bestaande gebouw heeft een bepaalde indeling, constructie en infrastructuur die voor de nieuwe bestemming niet altijd geschikt is. Men zal dus goed moeten nadenken over de invulling van zaken, waaronder uiteraard ook de installatietechniek. Het is niet zonder meer mogelijk om zomaar overal grote gaten in de vloeren te gaan maken om kanalen en leidingen te installeren. Daarnaast zal het bestaande luchtkanalenwerk en leidingwerk meestal totaal niet aansluiten bij de nieuwe indeling.

Afwegingen

De invulling van het “juiste” installatieconcept kent ook vele vragen en randvoorwaarden! Men zal zorgvuldig moeten afwegen of men in het ontwerp kiest voor duurzaamheid en efficiëntie, comfort, gebruiksgemak, of anderzijds voor zo laag mogelijke investeringskosten. Verder moet een gekozen concept natuurlijk zoals eerder aangegeven ook altijd technisch haalbaar zijn. De gangbare keuzes die bij een nieuwbouwproject gemaakt worden, zijn niet per definitie de juiste keuzes voor deze transformatieprojecten!

Waar in de nieuwbouwprojecten bijna standaard een warmtepompinstallatie en WTW wordt aangebracht, is dit bij deze projecten vaak niet handig: bronleidingen en dubbele luchtkanalen die overal door het hele gebouw moeten worden aangebracht, óf waar laat ik dat warmtepomp buitendeel? Daarnaast zijn de investeringskosten voor een dergelijke installatie heel hoog in verhouding tot de kleine oppervlakten van de studio’s én nemen ze ook nog eens veel ruimte in beslag. Dure ruimte, die eigenlijk al heel beperkt aanwezig was in deze kleine studio’s! Daarnaast moeten wij ons ook afvragen of een warmtepomp op dergelijke kleine oppervlaktes en lage warmtevraag wel goed (op de juiste COP’s) gaat functioneren?

Wel of niet isoleren?

Een andere afweging is of we het hele gebouw gaan voorzien van dikke isolatie, triple glas, kierdichting, óf nemen we de “escape” en renoveren we volgens het “rechtensverkregen niveau”? Dit houdt in dat men het gebouw renoveert volgens de eisen die golden ten tijden van de bouw van het pand, waarbij door de tijd een aantal minimale basis eisen zijn toegevoegd.
Hoe maak je nu de juiste keuzes voor een verbetering van de energielabels bij transformatieprojecten?

Financieel

Naast al deze bovenstaande installatietechnische overwegingen, is voor de investeerder die dit project wil gaan uitvoeren, natuurlijk ook belangrijk wat het uiteindelijk op gaat leveren!
Daarom is van overheidswege de regel ingesteld, dat de te vragen huur verbonden is aan de mate van energiezuinigheid van het object. Dus wanneer ik méér geld steek in het zuinig maken van het gebouw, hoe méér huurpunten ik krijg, en hoe meer huur ik aan de huurder mag vragen. Het loont dus om energielabels bij transformatieprojecten goed in kaart te brengen.

In bovenstaande tabel is de verhouding tussen de Energie index (EI), het vereenvoudigde energielabel en de huurpunten zichtbaar. Aan de rechterzijde is ook de nieuwe situatie per januari 2021 te zien. Er is dan één labelmethode voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Op dit moment kun je in de huidige labeling maximaal een A label halen. In de nieuwe labeling zijn labels tot A++++ mogelijk.

Masterwatt

Masterwatt is al diverse keren bij dit soort transformatieprojecten betrokken geweest.
Ons advies is dan altijd om de Trias Energetica te volgen, maar ook wel het “boerenverstand” te gebruiken! Stap 1 van de Trias Energetica is altijd om er voor te zorgen, dat er zo min mogelijk energieverlies optreedt. Dit betekent kortweg: isoleren! Wanneer het (zowel technisch als praktisch) mogelijk is om ventilatie met warmteterugwinning te gebruiken, heeft dat de voorkeur. Immers: als het minder afkoelt, hoef je minder te verwarmen!
Doordat in deze kleine studio’s, een relatief lage warmtebehoefte is, is verwarmen met elektrische radiatoren gewoon heel verantwoord! Daarnaast kan een elektrische boiler of elektrische doorstromer voor het warme water zorgen.

Al met al heeft de aanstaande bewoner dan:
– Een perfect comfort (hoge temperatuur),
– Goede regelbaarheid (elke ruimte/ radiator een eigen thermostaat),
– De mogelijk om de ruimte snel op te warmen, tegen heel acceptabele energiekosten.

Zeker wanneer er door middel van PV panelen op het dak collectief nog duurzame stroom wordt opgewekt!

Nóg meer voordelen!

Een ander groot voordeel van dit concept is, dat het heel goed in de praktijk te implementeren is! Er hoeven geen dikke leidingen, rookgaskanalen, buitendelen te worden geplaatst: naast elke radiator een wandcontactdoos, en in totaal een paar extra elektragroepjes is genoeg!
Wanneer we de verschillende installatieconcepten met elkaar vergelijken, maar daarnaast óók de onderhouds, vervangings, én verbruikskosten naast elkaar zetten, kunnen we bijna geen andere conclusie meer trekken! Elektrisch verwarmen is een gewéldige oplossing voor dit soort projecten!
In veel gevallen is dit concept namelijk in de TCO berekening (Total Cost of Ownership) dé grote winnaar vanwege de lage implementatie en onderhoudskosten!

Bent u benieuwd naar onze producten of referentieprojecten? Heeft u ook een transformatieprojecten waar u met ons over wilt “sparren”? Kijk dan op www.masterwatt.nl , of neem contact met ons op : info@masterwatt.nl


workspace contact offerte NTA8800