De SWK, ofwel Stichting Waarborgfonds Koopwoningen verstrekt waarborgcertificaten op nieuwbouw koopwoningen. De certificaten worden verstrekt aan de aannemers, projectontwikkelaars en corporaties, die bij deze Stichting aangesloten zijn. Dit certificaat geeft extra zekerheid aan de kopers van deze woningen. SWK garandeert dat wanneer de aannemer van een project in de problemen komt, de woning tóch wordt afgebouwd. Naast deze garantie, stelt SWK ook eisen aan de kwaliteit van de woning en de bijbehorende installaties, zodat de koper ook verzekerd is van een bepaalde minimale kwaliteitseis. De gewijzigde SWK eisen zijn per 1 juli 2020 ingevoerd.

Voor wat betreft verwarming en warm tapwater eisen is er een aantal belangrijke wijzigingen die sterk van invloed zijn op de uitvoering van de verwarmings, en tapwater,-installaties.

Verwarming in de gewijzigde SWK eisen

In de nieuwe SWK eisen zijn de temperaturen in een aantal ruimten van een woning hoger uitgevoerd. Dit heeft met het veelvuldig toepassen van systemen met lage aanvoer temperaturen te maken. Bij het gebruik van deze systemen met lage temperatuur worden vloeren en wanden niet erg warm, waardoor de temperatuur van hun oppervlakten fors lager ligt dan onze lichaamstemperatuur.

Hoewel de ruimte temperatuur met deze systemen keurig naar de ingestelde waarde (bijvoorbeeld 20°C) kan worden gebracht, koelen deze oppervlakten ons af in plaats van dat ze ons verwarmen. Dit heeft als gevolg dat men al snel kou ervaart. Om deze klachten te compenseren zet men vaak de ruimtetemperatuur een paar graden hoger, bijvoorbeeld op 22°C.

Wanneer de installatie daar echter niet op is ontworpen, kan het gevolg zijn dat de warmte opwekker meer energie gaat verbruiken om er toch voor te zorgen dat men het warm krijgt. Men valt dan van de ene discussie (behaaglijkheid) in de andere (hogere verbruikskosten).

In de tabel hieronder zijn zowel de nieuwe als de oude eisen te zien:

tabel gewijzigde SWK eisen ruimtetemperatuur

Warm water in de gewijzigde SWK eisen

Ook op het gebied van warm tapwater zijn er grote wijzigingen. Het toepassen van gasketels is niet meer toegestaan voor nieuwbouw, waardoor de toepassing van boilers erg voor de hand ligt.
Het is belangrijk dat een warmwatervoorziening bij aanvang wordt afgestemd op de bewoners die de woning gaan gebruiken. Dit heeft dan ook grote invloed op de inhoud van een dergelijke boiler. Voor een woning stellen we het aantal bewoners vast op het aantal slaapkamers + 1. In onderstaande tabel kan men dan (aan de hand van het al, dan niet aanwezig zijn van een douche-WTW) bepalen hoeveel inhoud de boiler zal minimaal zal moeten hebben:

tabel gewijzigde SWK eisen warm water boiler

Let op: dit is een ondergrens, bepaald aan de hand van het gebruik van een waterbesparende douchekop. Bij toepassing van een stortdouche, passen we hierop de warmwatervoorziening aan.

Deze tabel is gebaseerd op een temperatuur in de boiler van 55°C. In werkelijkheid worden boilers vaak ook op een hogere temperatuur ingesteld. Bij elektrische boilers is dit zeker het geval.  Na correctie van een temperatuur van 75°C, houden we onderstaande tabel aan:

tabel gewijzigde SWK eisen ruimtetemperatuur gecorrigeerd

Op basis van bovenstaande gegevens is toepassing van een kleinere boiler vaak al mogelijk.

In sommige gevallen is het toepassen van een zeer grote boiler niet mogelijk, of niet wenselijk. Een elektrische doorstromer kan dan uitkomst geven, echter is het hoge benodigde elektrisch vermogen in een woonhuis soms niet mogelijk. Men kan ook een kleinere boiler en een elektrische doorstromer met een lager vermogen in serie te schakelen. Deze combinatie geeft namelijk een gelijke hoeveelheid warm water.

Tabellen

Hieronder zijn een aantal tabellen afgebeeld, waarin de mogelijke combinaties met Masterwatt producten zijn aangegeven. In deze voorbeelden voldoen we aan de minimale eisen. Om alle informatie goed leesbaar te houden hebben we de tabel in 3 delen moeten splitsen:

  • Tabel 1 geeft een situatie weer zonder warmteterugwinning uit douche water.
  • In tabel 2 geeft een situatie weer met warmteterugwinning uit douche water door een douchegoot WTW
  • In tabel 3 geeft een situatie weer met warmteterugwinning uit douche water door een douchepijp WTW

Bij het toepassen van een doorstromer is altijd krachtstroom benodigd. Tot 11 kW kan dit nog op een 3x 16A krachtgroep.

Voor meer informatie over elektrische warm water toepassingen, of elektrisch verwarmen, kunt u altijd contact opnemen met Masterwatt.

info@masterwatt.nl
+31 (0)853037450

Download deze blog als pdf-formaat:

workspace contact offerte NTA8800