Er is de afgelopen periode veel gediscussieerd over de mogelijkheid om woningen te verwarmen door middel van infrarood panelen. Over deze soort warmteoverdracht wordt veel geroepen maar echte kennis over deze vorm ontbreekt meestal. Daarnaast is de aanname omtrent het energieverbruik het volgende tegen argument. De Nederlandse systemen van de afgelopen 35 jaar verwarmen lucht (convectie) alsof dat de enige mogelijkheid is. Gek eigenlijk, want de meeste mensen waarderen stralingswarmte aanzienlijk meer dan convectiewarmte. Infrarood panelen brengen met hun stralingswarmte de traditionele bouwkolom behoorlijk in de war. Masterwatt geeft u inzicht in de mogelijkheden.

Masterwatt ziet kansen voor Infrarood verwarming in nieuwbouw

Masterwatt heeft al ruim 4 jaar infrarood panelen in het product assortiment. Toch hebben wij ons t.a.v. toepassing van infrarood panelen als hoofdverwarming tot nog toe bescheiden opgesteld. Als behaaglijke bijverwarming adviseerde wij het uiteraard wel. Maar jarenlange eigen ervaring, ervaringen van onafhankelijke Nederlandse partijen en een onlangs uitgebrachte Duitse rapportage van een driejarig universiteitsonderzoek laten zien dat infrarood panelen bij specifieke toepassing uitstekend kunnen voldoen. Zowel het warmte comfort kan zich meten met die van warmtepompen als ook de positieve uitkomsten t.a.v. het verbruik van energie.

Infrarood verwarming, zuiniger dan men denkt

Natuurlijk is het rendement van een warmtepomp hoger dan dat van een infrarood paneel. Maar het beeld dat het COP van een warmtepomp 3 of 4 zou zijn en die van een infrarood paneel slechts 1 is nogal vertekend. Bijvoorbeeld de overdrachtsverliezen van vloerverwarming worden maar zelden in beeld gebracht. Een warmtepomp moet 24 uur per dag verwarmen, terwijl een infrarood paneel door zijn snelheid alleen benut wordt wanneer het nodig is. Als je relatief klein woont, veel van huis bent en de infrarood-verwarming uitzet als je er niet bent, kun je dus fors besparen op je energierekening en is het een prima systeem. Daarmee verwarm je feitelijk zoals de Nederlander het immer gewend was, alleen wanneer men aanwezig is.

Misschien wel het beste thermische comfort

Over het thermisch comfort van infrarood panelen hoor je ook  twijfels. Stralingsasymmetrie (warm hoofd, koude voeten) wordt door sommigen bijvoorbeeld als onprettig ervaren. Het Duitse onderzoek ontkracht die twijfels echter en stelt juist dat het wel goed zit met het comfort van infraroodpanelen. Uit een enquête onder gebruikers bleek dat hun infraroodpanelen voor een comfortabele en behaaglijke warmte zorgden. Daarnaast bleek het energieverbruik enorm mee te vallen.

Daartegenover vernemen we steeds meer klachten omtrent thermisch discomfort bij warmtepomp installaties met vloerverwarming. Door het uitsmeren van warmte over een groot bouwkundig oppervlak over alle uren van de dag, is de vloertemperatuur dermate laag dat bewoners nog amper warmte ervaren. De kamertemperatuur wordt mede hierdoor veelal 2 a 3 graden hoger ingesteld, hetgeen bij infrarood verwarming zelden gebeurt.  Daarmee wordt het energieverbruik 14% tot 20% hoger dan bij de oorspronkelijke berekening met 20 graden. Bovendien stellen wetenschappers steeds meer twijfels bij een immer gelijkmatige ruimte temperatuur t.a.v. de menselijke gezondheid. En als laatste maken infrarood panelen slechts beperkt gebruik van hetzelfde medium als ventilatie. Bij iedere andere convectie warmte oplossing wordt het medium lucht heen en weer geslingerd tussen vasthouden en weggooien.

Appels en peren

In de nieuwbouw, waar wij ons met infrarood verwarming op richten, is de primaire warmtelast al bijzonder laag. Mede daarom is dit binnen de bandbreedte prima met infrarood panelen in te vullen. In een eerder uitgevoerd onderzoek van DWA werd gesteld dat de berekende TCO van infrarood panelen het meest ongunstig uitkwam. Wij vinden dat men in hun aanname te kort door de bocht is gegaan. DWA betrok ook het tapwater hierin en namen hiervoor een standaard elektrische boiler. Wij zien dat op het punt van tapwater, zelfs met daarin opgenomen een elektrische boiler, er aanmerkelijk zuiniger kan worden ontworpen. Er bestaat zelfs de kans om juist tapwater duurzaam op te wekken en/of de warmte terug te winnen. Ook heeft men de sterk uiteenlopende levensduren niet of onvoldoende in de TCO meegenomen. Bij warmtepompen gaat men nog altijd uit van 15 jaar maar in de praktijk is het de vraag of dat gehaald gaat worden. Onze infrarood panelen gaan aanmerkelijk langer mee en hebben m.b.t. de investering een heel ander prijskaartje. Gelukkig geeft dit uitvoerige Duitse onderzoek nu een beter en objectiever beeld van infrarood verwarming als All Electric oplossing.

Nieuwbouw appartementen en de kleinere grond gebonden woning

Het adviseren en toepassen van infrarood verwarmen wordt door ons uitsluitend gedaan in specifiek geschikte woningen. De isolatiewaarde en kierdichting moet aan hoge eisen voldoen en dan kom je al snel uit op nieuwbouw appartementen en de kleinere grond gebonden woningen. Verder inzoomend is de toepassing meer geschikt voor woningen waar starters en jonge gezinnen gaan wonen dan voor woningen waar onze oudere generatie in is gehuisvest. Jongere generaties vertonen patronen van momenten aanwezig en door werk ook vele uren niet aanwezig in de woning. Ouderen zullen veel meer alle uren van de dag warmte willen consumeren en dan is een warmtepomp als oplossing een zuinigere. Hier zou een infrarood paneel als bijverwarming weer uitstekend passen.

Chalets en recreatiewoningen

Ook in de markt van chalets en ander soorten recreatiewoningen bieden infrarood oplossingen flinke kansen. Combinaties met duurzaam ventileren en opwekking en gebruik van warm tapwater zijn in de afgelopen periode al met succes toegepast. In situaties waarbij het warmte gebruik in dagen en tijd beperkt is, zijn snelle op en afschakelbare oplossingen meer geschikt dan trage warmtepompsystemen. Naast de eerder genoemde categorie geldt dit ook voor Tiny house achtige bouwconcepten en de kleinere CLT (Cross Laminated Timber) concepten.

Geen lawaai en weinig ruimte

Het toepassen van infrarood verwarming heeft als voordeel dat men zich niet ongerust hoeft te maken over het lawaai van een buitenunit. Daarnaast neemt een infrarood paneel aan de wand of aan het plafond weinig tot geen ruimte in beslag. Ook kan de technische ruimte met veel minder oppervlak worden uitgevoerd. De levensduur van onze panelen ligt ruim boven de 20 jaar. De installatietijd is veel korter en het kost beduidend minder dan een warmtepompinstallatie. Infrarood panelen vragen geen onderhoud terwijl de kosten van service en onderhoud bij warmtepompen behoorlijk oplopen. Infrarood biedt dus veel voordelen.

Infrarood project advies nieuwbouw

Masterwatt kan met de opgedane kennis en ervaring u volledig ondersteunen bij het geven van het juiste advies. Hoeveel infrarood panelen zijn er nodig, welk vermogen moeten ze hebben, welke afmeting geeft het beste resultaat en met welke ventilatie en warm tapwater oplossing kan het gecombineerd worden. Wij helpen u hier graag bij en indien gewenst kunnen wij u ook bijstaan met de BENG berekening. Ook wanneer u zelf voor de eerste keer infrarood verwarming wil ervaren is dat mogelijk. Drempelvrees maar toch nieuwsgierig? Neem dan eens contact met ons op en laat u door onze specialisten informeren over de aangename mogelijkheden van Infrarood verwarming.

Email                      info@masterwatt .nl

Telefoon               085-303 7450

workspace contact offerte NTA8800