Infraroodverwarming is nog relatief nieuw in Nederland. Lang werd het onterecht bestempeld als onzuinig in energieverbruik. En van velen mag het nog altijd niet het stempel ‘duurzaam’ hebben.

Recente onderzoeken toonden aan dat infraroodverwarming wél efficiënt en zuinig is. Daarnaast bleken gebruikers tevreden te zijn over het thermisch comfort. Langzaam bemachtigt infraroodverwarming zijn plek in het ingewikkelde speelveld van verwarmen.

Nu steeds meer partijen infraroodverwarming toepassen, is het belangrijk in te zoemen op de toepassing van deze interessante productgroep.

Horizontale of verticale infraroodverwarming?

Als je als installateur infraroodpanelen wilt installeren, moet je wel weten hoe je ze het meest effectief plaatst. De ene partij beweert dat je infraroodpanelen het best verticaal aan de wand kunt plaatsen. De andere zegt hetzelfde over horizontale plaatsing aan het plafond. Om deze kwestie maar direct te verhelderen: technisch kan het allebei.

Om de beste keuze te kunnen maken, moet je de effecten van beide opties begrijpen. Gebruikers willen de aangename stralingswarmte van het infraroodpaneel zoveel mogelijk ervaren. Worden ze zonder onderbreking van objecten over een zo groot mogelijk deel van hun lichaam aangestraald, dan is dat het meest aangenaam.

Mensen bewegen zich rechtopstaand voort, dus dat zou betekenen dat een infraroodpaneel aan de wand een zo groot mogelijk deel van ons lichaam bestraalt. Aan het plafond gemonteerd bestraalt het simpelweg minder lichaamsoppervlak.

Meerdere factoren bepalen het beste resultaat

Dus iemand die voor een aan de wand gemonteerd infraroodpaneel gaat zitten, vangt zoveel mogelijk stralingswarmte. Maar staat er tussen hem en het paneel een stoel, dan is de warmte nauwelijks voelbaar. Of wanneer er achter deze persoon nog iemand op de bank zit, vangt de dichtstbijzijnde persoon alle stralingswarmte op.

Net als bij de zon, zorgen objecten of andere mensen voor schaduweffect. Dat is bij plaatsing aan het plafond minder het geval. Dat is de reden dat in veel gevallen plaatsing aan het plafond de voorkeur krijgt (mits het plafond niet te hoog is).

Daarnaast heeft plafondmontage ook het hoogste stralingsaandeel doordat er geen hoogte is waardoor convectie zou kunnen ontstaan.

Voor de helderheid: convectie is opstijgende, warme lucht. Bij wandmontage verwarmt het infraroodpaneel aan de voor- en achterzijde lucht via geleiding. Hierdoor ontstaat convectie die het aandeel stralingswarmte verlaagt.

Infraroodverwarming als bijverwarming boven een zithoek werkt dus meestal het beste. Zo vangt degene die in de infrarode bundel zit de meeste straling.

Maar niet alleen mensen vangen straling. Ieder object met massa neemt de infrarode warmte op om deze vervolgens zelf ook weer uit te stralen. De gehele zithoek wordt zo een aangenaam warme plek voor de bewoners. Die kunnen bovendien de kamerthermostaat enkele graden lager zetten.

Uitzonderingen bevestigen de regel

Natuurlijk geldt de bovenstaande schets niet voor iedere gebruikssituatie. Infraroodverwarming bereikt ons het meest direct op de huid. Daar worden de elektromagnetische golven bij aanraking direct omgezet in aangename warmte.

Dat houdt in dat je een infraroodpaneel in de badkamer het beste aan de wand kunt plaatsen. Op die manier bestraalt het zo veel mogelijk van het lichaam van de gebruiker.

Infraroodverwarming is eenvoudig te plaatsen, maar voor veel installateurs zijn er nog volop geheimen over de functionaliteit. Laat je daarom goed informeren en adviseren door onze medewerkers.

Tags: #blog #infrarood #infraroodverwarming #infraroodpanelen #elektrisch #verwarmen #elektrischverwarmen #stralingswarmte #convectiewarmte #duurzaam #energie #irheating #irverwarming

workspace contact offerte NTA8800