Zorgappartement

Klimaatconcept

Bij verwarmen wordt vaak uitsluitend gekeken naar het realiseren van de norm temperatuur. We weten dat men daar uit gaat van het gemiddelde van twintiggraden. Voor gebouwen die ontwikkeld zijn voor de oudere of zieke mens gelden in de praktijk andere wetten. Het lichaam functioneert minder en men is vaak minder actief of zelfs inactief. Voor ieder mens en zeker voor deze categorie geldt, dat onze interne motor in de stationaire stand  relatief weinig warmte produceert. Men is dus sterk afhankelijk van de mogelijkheid tot toegevoegde warmte van verwarmingsproducten. Zorgappartementen bestaan uit een relatief kleine oppervlakte. Men woont daar alleen of hooguit samen. De verdeling is vaak maar één of tweekamers. De operatieve temperatuur zal gemiddeld 2 a 3 graden hoger liggen dan in onze standaard woningen. Daarbij hechten deze bewoners enorm aan echt voelbare warmte. Stralingswarmte mag dus niet ontbreken bij de invulling van verwarmingsproducten. De in deze transitietijd veel toegepaste laag temperatuurverwarming is dus veel minder geschikt.

Wanneer we zorgappartementen in gaan vullen met individuele elektrische verwarming, dan is een goede tot uitmuntende isolatie van de gebouwschil wel een voorwaarde. Voldoet een gebouw aan deze voorwaarde, dan heeft individuele elektrische verwarming een flink aantal voordelen. Men kan per zorgappartement de hoogte van de temperatuur bepalen. Heeft men het te koud dan is in zeer korte tijd de gewenste warmte toegevoegd. Onze Masterwatt radiatoren verdelen hun warmte altijd in een hoog aandeel stralingswarmte en een stevig aandeel convectiewarmte. Allemaal punten waar de moderne cv-installatie nimmer meer aan kan voldoen.

Onze adviezen

Masterwatt adviseert in alle aspecten van het bouwproces en bij voorkeur vanaf de ontwerpfase tot aan de uitvoeringsfase.

Zo ondersteunen wij u graag met belangrijke vraagstukken als;

 • Totale energiegebruik per jaar in kWh
 • Hoeveelheid energie per ruimte in kWh
 • Hoeveelheid energie voor warm tapwater in kWh
 • Invloed en uitkomsten in de NTA 8800
 • Welk type warmteoverdracht

Maatwerk

Met onze doordachte klimaatconcepten willen wij u laten zien wat voor talloze mogelijkheden er zijn. Voor ieder gebouw geld een andere behoefte. Door samen naar onze concepten te kijken en deze door te rekenen in uw project volgen er nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen. Wij staan altijd open voor een gesprek om samen met u tot een optimaal resultaat te komen.

Voor een goed klimaatoplossing hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Gebruiker/bewoner centraal stellen
 • Laag onderhoud en beheer
 • Regelbaarheid
 • Bouwsnelheid
 • Lage investeringskosten versus totale bouwkosten
 • Uitvoerbaar binnen normering

Masterwatts klimaatoplossing zorgwoningen

In zorgwoningen kiezen wij voor lokale en individuele elektrische verwarming. Onze voorkeur gaat uit naar invulling met accumulatie radiatoren. Dit omdat deze een perfecte balans geven m.b.t straling- en convectiewarmte. Beide warmteoverdrachtsoorten zijn essentieel voor woningen in deze categorie. Wil met uitsluitend een hogere lucht (kamer) temperatuur realiseren, dan kan men de zorgwoning ook invullen met elektrische convectoren. Wel ontbreekt dan de aangename stralingscomponent. De keuze van regelbaarheid d.m.v. een draadloze kamerthermostaat is hierbij mogelijk de beste. De badkamer van de zorgwoning kan verwarmd worden door elektrische handdoekradiatoren of d.m.v. infrarood panelen.

Woonkamer zorgwoning – Lokaal elektrisch d.m.v. accumulatie radiatoren (of convectoren)
Badkamer – Lokaal elektrisch d.m.v. handdoekradiator of infraroodpaneel

Facts:

 • Zeer lage energieindex mogelijk voor bestaande bouw
 • Lage investering in vergelijking tot andere manieren van elektrische verwarmen
 • Gebruiker is in charge;
 • Verbruik compenseren met PV- of zonnepanelen;
 • Vermogensbereik verwarming vanaf 500 watt;
 • Totale elektrische aansluiting voor energiegebruik: ca. 6.000 watt (excl. huishoudelijk)

Masterwatts lokaal elektrische mogelijkheden voor zorgwoningen

Elektrische accumulatie radiatoren voor woonvertrek;

Elektrische badkamer radiatoren en infrarood panelen;

workspace contact offerte NTA8800