Tijdens de Dag van de Uitvinders herdenken we wereldwijd grote uitvinders die ons leven hebben veranderd, maar moedigen we ook huidige uitvinders aan om vooral door te gaan met innoveren. Hierbij kunnen we onze research & development manager Guus niet overslaan!

We spreken met Guus Gorlitz. Research & Development manager bij Masterwatt. Wat doet een R&D manager en waarom is het zo belangrijk voor een bedrijf als Masterwatt om een eigen Research & Development afdeling te hebben? We bespreken het met Guus.

Hoe ver gaat jou Research & Development verleden eigenlijk terug?

Het verhaal gaat ongeveer 3 jaar terug, toen ik bij Masterwatt van functie veranderde van “manager techniek” naar Research & Development manager. Toch zou je kunnen zeggen dat het er eigenlijk al veel langer in zat: Als jong ventje wilde ik al precies weten hoe apparaten werkten, en de enige manier om dat te doorgronden was natuurlijk door deze uit elkaar te halen. Uiteraard lukte het terug in elkaar zetten niet altijd (of vaak niet). Bij mijn eerste werkgever, waar ik werkvoorbereider/projectleider was, werd ik vaak gebruikt als “troubleshooter”. Als anderen er niet meer uitkwamen werd ik dan vaak ingeschakeld om een oplossing te bedenken. Vaak werden dit dan “Out of the box” oplossingen, waarbij verschillende onderdelen van verschillende toepassingen tot één werkend geheel werden samengevoegd. Door collega’s werd ik gekscherend Mc Gyver genoemd.

Jij bent verantwoordelijk voor Research & Development binnen Masterwatt. Wat houdt dit in?

Masterwatt is importeur van elektrische verwarmings, en -tapwateroplossingen, en betrekt haar producten van verschillende gerenommeerde Europese fabrikanten. In de basis zijn dit prima producten, echter zien we nog al eens dat bepaalde producten niet 100% aansluiten bij wensen van de Nederlandse markt en haar gebruikers. Ik breng in kaart hoe een product aangepast kan worden om wel optimaal op de Nederlandse markt gebruikt te worden. Ik maak een plan wat we exact wensen en met welke aanpassingen dit gerealiseerd kan worden. Natuurlijk hoort hier ook een kosten- baten plaatje bij.  Dit plan stuur ik dan naar de desbetreffende leverancier, en dan wordt daar vervolgens geïnventariseerd of de gevraagde wijziging technisch en financieel haalbaar is.

Om dergelijke wijzigingen voor producten te verzinnen, kan ik voor een gedeelte op mijn verleden als installateur terugvallen. Vooral de werktuigbouwkundige kant is voldoende aanwezig. In de afgelopen jaren heb ik daarnaast ook de nodige elektrotechnische kennis opgebouwd, waardoor beide zijden van het ontwerp zo ideaal mogelijk worden afgestemd op de praktijk.
Aan de andere kant is voor het verzinnen van nieuwe wijzigingen juist de informatie uit de markt heel belangrijk! Wanneer een installateur tegen zaken aanloopt die in de praktijk gebeuren, gebeuren, bellen zij vaak met onze binnendienst. Vervolgens komen deze vragen bij mij terecht. Daardoor kan ik daadwerkelijk het probleem begrijpen en vervolgens doorzetten naar de fabrikant. Het is leuk om te zien dat onze fabrikanten door de jaren heen steeds meer vertrouwen hebben in voorgestelde wijzigingen. Zij hebben ervaren dat het lonend is om voorgestelde wijzigingen door te voeren, waardoor een product beter bij de markt aansluit. Door deze bewustwording, zijn ook de lijnen korter geworden, aangezien we nu direct met de juiste persoon kunnen sparren over bepaalde zaken.

Zie jij jezelf als een echte Willie Wortel?

Ik zou mij zelf niet direct een Willie Wortel noemen, aangezien ik niet direct een echte uitvinder ben die vanuit het niets een compleet nieuw product verzint. Bij mij is het vaak een bestaand product wat ik verbeter, of waar ik een nieuw concept voor maak.
Aan de andere kant herken ik wel de “tekstballonnetjes” boven mijn hoofd met alle moeilijke natuurkundige formules en randvoorwaarden als ik over dingen nadenk.

De producten van Masterwatt worden door externe fabrikanten geproduceerd. Hoe vaak ben je in contact met die partijen om innovaties te bespreken?

Dit is eigenlijk een doorgaand proces. Voor dagelijkse zaken en kleine projecten, worden zaken vaak via de mail besproken. Daarnaast heb ik met enige regelmaat digitale meetings met de betrokken leveranciers als het om grote projecten gaat. Tot slot zijn fabrieksbezoeken ook noodzakelijk zo nu en dan.

Welke innovaties vind jij belangrijk voor de toekomst?

We bevinden ons als maatschappij midden in de energietransitie. We willen onafhankelijk zijn van andere landen voor wat betreft gasleveringen. Daardoor zullen we in ieder geval grotendeels van het gas af moeten. Doordat warmtepompen mijns inziens niet in alle situaties de juiste oplossing zijn, kan een elektrische verwarming-of tapwatervoorziening hier zeker een belangrijke rol in spelen! Toch wordt het mijns inziens ook steeds belangrijker om eigen opgewekte energie zelf direct te kunnen gebruiken in plaats van terug leveren. Ook warmteopslag in bijvoorbeeld een boiler kan hierbij worden ingezet. Hiervoor dienen slimme regelingen te worden ontwikkeld.

In de regel wordt elektrische verwarming niet echt als duurzaam beschouwd, doordat het een rendement van “slechts” 100% heeft. Wanneer echter de energie wel duurzaam wordt opgewekt, is het juist een hele goede schone manier van verwarmen!

Kun je een tipje van de sluier oplichten van een innovatie waar je op dit moment mee bezig bent?

We zijn op dit moment onder meer bezig met een onderzoek naar hoe we onze boilers met droog element zo kunnen verbeteren dat er een hoger energielabel van toepassing is.
Ook ben ik bezig met het ontwerp van een heel nieuw type boiler. Hierbij is de werking echt verschillend van wat we gewend zijn. Daarnaast introduceren we een hele nieuwe lijn met Monoblock warmtepompen die op dit moment werken met het koudemiddel R32. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is deze te voorzien van een natuurlijk koudemiddel zoals bijvoorbeeld R290 (propaan). We willen immers natuurlijk zo duurzaam mogelijk verwarmen!

Ontmoet de rest van mijn collega’s hier.

workspace contact offerte NTA8800