Jaren geleden werd al gesuggereerd dat een kubieke meter aardgas meer zou gaan kosten dan een euro. De prijs van die kubieke meter aardgas steeg een periode langzaam maar gestaag door het ophogen van diverse belastingen.

In 2022 kregen de profeten van toen gelijk. De prijs van een kubieke meter aardgas is de euro gepasseerd. En zelfs ruim de twee euro! Deze absurde prijsstijging heeft grote consequenties voor onze energierekening en de keuzes die we kunnen maken.

Heffingskorting op elektriciteit

We moeten meteen eerlijk zeggen: ook de kilowattuur prijzen zijn gestegen. Maar wel minder hard. Dit komt doordat sommigen suggereren dat de meeste elektriciteit wordt opgewekt met duur aardgas.

Onze overheid schrok daarvan. Daarom kondigde ze vorig jaar aan ons deels te compenseren. Elk jaar stellen ze een heffingskorting vast over de elektriciteitsaansluiting van adressen met een verblijfsfunctie.

De huidige heffingskorting op elektriciteit is € 559,77. Als compensatie voor de opgelopen energielasten komt daar nog € 230,00 bij. In totaal dus € 789,77.

Deze heffingskorting wordt verrekend op ons elektriciteitsverbruik. Dus is het interessant om te overwegen de installatie van je huis elektrisch te maken.

De overheid houdt nog steeds van aardgas

De overheid wil naar een fossielvrije en CO2 neutrale toekomst. Dan zou ze aardgas en (duurzame) elektriciteit gelijke kansen moeten geven. Toch is dat nog niet helemaal het geval.

Elektriciteit wordt in de eerste schijf nog altijd met factor 2,61 zwaarder belast dan gas. Energie Nederland pleit in hun Position paper: Naar een toekomstbestendige energiebelasting voor het creëren van een gelijk speelveld.

Grafiek die de belastingtarieven over elektriciteit en gas vergelijkt.

Energie Nederland is van mening dat een verschuiving van de energiebelasting in beginsel niet mag leiden tot een lastenverzwaring voor de consument.

We wilden het effect op de fiscale lasten voor huishoudens verder inzichtelijk te maken. Dus hebben we hieronder voor twee typen huishoudens het huidige tariefstelsel vergeleken met een stelsel waarin de tarieven per eenheid geleverde energie gelijkgesteld zijn. Hieruit blijkt duidelijk dat de voorgestelde stelselwijziging elektrisch verwarmen zou stimuleren.

Grafiek die de belasting over elektriciteit en gas voor verschillende huishoudens vergelijkt.

De energieprijzen blijven hoog

In eerste instantie dachten we dat de hoge energieprijzen maar van tijdelijke aard waren. Ondertussen beweren marktpartijen en de overheid dat de hoge prijzen het hele jaar 2022 gaan aanhouden. Dat is een goede reden om een vergelijking te maken.

Veel huishoudens komen er dan achter dat dit een goed moment is om hun huis elektrisch te verwarmen. In 2020 berekenden we dat het efficiënter was om elektrisch te verwarmen als je 600 m³ of minder aardgas verbruikte. In 2021 liep dat op naar een verbruik van 800 m³ aardgas. Nu ligt het omslagpunt ruim boven de 1.000 m³.

Als onze overheid het speelveld van elektriciteit en aardgas ook nog eens gelijk zou trekken, is de doorbraak van elektrisch verwarmen een feit.

Een warmtepomp is niet het enige alternatief voor je cv

Bij elektrisch verwarmen denken veel mensen alleen aan warmtepompen. Afhankelijk van de bouwperiode en installatie van je huis kan dit een prima oplossing zijn.

Veel fabrikanten en leveranciers denken bij minder goed geïsoleerde woningen direct aan hybride aardgas. Wij kijken liever wat verder vooruit.

Vanaf april ’22 leveren wij onze warmtepomp Dynamis als hybride elektra. Daarmee ben je direct van het aardgas af, kun je je gasmeter verwijderen en ben je van de torenhoge vastrechtkosten op aardgas af. Door de hoge aardgasprijs wordt dit voor veel huishoudens een realistische optie.

Maar de rapporten van het afgelopen jaar lieten nog meer opties zien. Infraroodverwarming bleek in de rapporten comfortabel en energiezuinig te zijn. De kansen om de installatie van je woning elektrisch te maken zijn nog nooit zo groot geweest.

Bij Masterwatt zijn we al jaren bezig alle mogelijkheden voor je in kaart te brengen. Met ons brede assortiment aan elektrische verwarmingsproducten en de introductie van onze warmtepomp Dynamis kunnen we je goed adviseren over het elektrisch van je woninginstallatie. Neem contact met ons op zodat we de mogelijkheden duidelijk voor je in beeld kunnen brengen.


workspace contact offerte NTA8800