Het stookseizoen is voorzichtig weer begonnen, met één draai aan de thermostaat wordt het stoken in gang gezet. Vele Nederlandse huishoudens komen er in de komende weken of maanden tot hun schrik achter dat hun trouwe gasgestookte cv-ketel ernstig ziek is of is overleden. “Wat dan?” vragen heel veel consumenten zich af. Moet ik aan de warmtepomp, tóch nog een nieuwe gas cv-ketel, of kan het wellicht ook met elektrische verwarming?
Het met loeiende sirenes aanstormende korps van installateurs zal nog grotendeels roepen: “neem nog maar een nieuw keteltje mevrouwtje!”. Recent onderzoek wees uit dat 9 van de 10 installateurs dit nog altijd adviseert! Eigenlijk zouden we onze afwegingen moeten toetsen aan de hand van een aantal parameters. Nemen we onze beslissing op basis van de gedachte; “aardgas is een fossiele brandstof en daar moeten we vanaf”, of gaan we uitrekenen hoeveel CO2 we kunnen besparen, óf gaan we ouderwets op de toer van investeringskosten en verbruikskosten?

Laten we er hier maar even van uitgaan dat onze eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het klimaat vaak (nog) niet bijster hoog is en zeker niet wanneer deze keuzes invloed hebben op onze portemonnee. Dan lijkt in eerste instantie een nieuwe gas gestookte cv-ketel een logische keuze, zeker wanneer de vakman dit instemmend bevestigt. Maar onze keuze is dan wel bepaald voor de komende 15 á 18 jaar! Wat zal er tijdens deze levensduur gebeuren met de energieprijzen? De eerste contouren met betrekking tot het ontmoedigen van aardgas zijn reeds zichtbaar!
De meesten van ons kijken bij hun energierekening echter uitsluitend naar het getal onder aan de streep van de huidige factuur.

Toch is het interessant om samen de verschillende aspecten eens onder de loep te nemen. Allereerst elektra, de pure prijs van een kilowattuur (± 8 eurocent) wordt aangevuld met energiebelasting, dán de Opslag Duurzame Energie (ODE), de leveringskosten van de netbeheerder en de netwerkkosten (beiden een bedrag per dag). Na het zuur komt het zoet, want op elektra krijgen we allemaal een korting op de energiebelasting (heffingskorting). In 2019 is die € 311, maar in 2020 wordt deze € 527! Bovendien gaat de energiebelasting omlaag en dat gaat tot 2025 verder tot ongeveer 5 eurocent per kilowattuur. De ODE stijgt weliswaar op elektra maar lang niet zo hard als op aardgas.
Alles opgeteld betalen we dan ± 0,22 a 0,23 euro per kilowattuur.

Dan onze kosten op aardgas. Ook hier wordt de kale m³ prijs (± 29 cent) aangevuld met energie-belasting en ODE, daarna netwerk en leveringskosten. Op aardgas ontvangen we helaas geen heffingskorting. Ook hier gaan we de komende 7 jaar verschuivingen zien. ODE gaat verder omhoog, de energiebelasting in 2020 al met 5 cent en daarna doorstijgend tot 10 cent in 2025! Wanneer we dit alles hebben doorgerekend, dan zien we dat bij 1000m³ verbruik per jaar, de netto prijs per m3 is opgelopen tot boven de euro in 2020!

Aan dit alles kunnen we zien dat elektra steeds interessanter wordt en het gebruik van aardgas steeds meer ontmoedigd wordt. Gedurende de levensduur van die nieuwe cv-ketel uit het voorbeeld, kan het financiële plaatje van “aanvankelijk voordeliger” weleens omslaan naar een financieel nadeel. Investeren in een warmtepomp komt dan uiteraard ook in zicht als het om onze toekomstige energierekening gaat, maar daar staat een relatief hoge investering tegenover. Een andere oplossing kan zijn, puur elektrische verwarming. Technisch ook met volop mogelijkheden. Men kan een elektrische cv-ketel kiezen, of individuele elektrische radiatoren. Stel dat we hiervoor gaan, dan zou de investering gelijk kunnen liggen met die van een nieuwe cv-ketel. Alleen komt de cv-ketel op aardgas na 15 jaar opnieuw terug en bij elektrische oplossing pas na 30 jaar. De jaarlijkse onderhoudsbeurt á ruim € 100 per jaar vervalt, waardoor ook op dat gebied geld bespaard wordt.

Als we dit alles doorrekenen dan is bij een jaarverbruik tot 600m3 aardgas het in 2019 al interessanter om voor elektra te kiezen! In 2020 en de jaren daarna zal het kantelpunt bij steeds hogere aardgas verbruiken komen te liggen! Elektrisch verwarmen is dan dus helemaal niet zo’n slechte keuze!

Daarnaast heeft elektrisch verwarmen nog meer voordelen. Elektrisch verwarmen kan lokaal en dus kan iedere ruimte in huis zijn eigen thermische comfort realiseren. Bijvoorbeeld de badkamer, die staat bij velen altijd aan omdat hij eenvoudig weg niet, of slecht regelbaar is. Bij de elektrische toepassing stellen we hem uitsluitend in op de uren van werkelijk gebruik.
Lokaal verwarmen is zuinig in gebruik, dat weten oudere generaties nog wel uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Maar bovenal zijn de radiatoren fraai uitgevoerd, geven zowel stralingswarmte als convectiewarmte. Warmte dus die voelbaar is! Dat kunnen veel bewoners met warmtepompen en vloerverwarming al lang niet meer zeggen. Elektrisch verwarmen is voor ons als aardgasland even wennen maar wél zo aangenaam. En als we uiteindelijk in de verbruikskosten ook nog eens ons voordeel halen, dan is onze toekomstige keuze snel gemaakt.


In bovenstaand rekenvoorbeeld is een situatie berekend, waarbij gas vergeleken wordt met all-electric in 2020. Hierin is te zien dat elektrisch verwarmen steeds interessanter wordt! Zeker wanneer men bedenkt dat er voor elektrische radiatoren geen onderhoudskosten van toepassing zijn, en de afschrijvingskosten veel lager liggen.

Wij hopen dat uw cv-ketel het deze winter nog volhoudt, waardoor u nog in een aangename, warme omgeving de tijd heeft om in de zomer van 2020 een weloverwogen keuze te maken naar wellicht mooie en aangename lokale elektrisch verwarming!
workspace contact offerte NTA8800