Verwarmen doen we voor de mens, de specifieke bewoner van een woning. Logisch zegt u. Toch staan we daar vaak onvoldoende bij stil en zijn we vooral bezig een woning te verwarmen. Hoe je dat moet of kan verwarmen, de gestapelde bakstenen geven je het antwoordt niet. We zouden het eigenlijk aan de bewoner moeten vragen. Maar meestal doen we dat niet. Daarom helpen wij je graag een handje op weg. Want hoe dragen de verschillende afgifte mogelijkheden nou precies bij aan het warmte comfort van bewoners. Hiervoor nemen we de specifieke eigenschappen van de beschikbare producten stap voor stap nog eens door en leggen we uit welke andere invloeden bepalen welke systemen het beste passen in een specifieke situatie.

Wat voegt warmte toe aan de mens

Of wij als mens het voldoende behaaglijk hebben hangt af van onze thermische balans. Simpel gezegd, wordt er net zoveel warmte aan ons toegevoegd als warmte die wij verliezen. Is dit in balans, dan hebben wij het warm nog koud. Er zijn vele oorzaken die deze balans beïnvloeden. De buiten of binnen temperatuur, activiteit of inactiviteit, luchtcirculatie (wind, tocht), leeftijd en gezondheid, kleding en/of kledinglagen, stralingsassymetrie oftewel temperatuur van muren en ramen, vocht en zo zijn er nog wel wat zaken te benoemen.

Wanneer we het koud of onbehaaglijk hebben dan kunnen we dat met verwarmen middels drie warmteoverdrachtsoorten repareren, via straling, convectie of via conductie. De minst bekende conductie is warmtegeleiding, zeg maar even een knuffelmuur voor het gemak. Stralings- en convectiewarmte zijn de in ons vak de meest toegepaste vormen van verwarming.

Verwarmen versus isoleren

Om goed inzicht te krijgen vergelijken we daarom het verwarmen van de aarde met het verwarmen van een woning. De zon straalt ons, indien niet in de schaduw, direct aan. Het verhoogd door aanstraling de temperatuur van oppervlakken (aarde, water, gebouwen, mens, etc.) en door indirecte opwarming de lucht. Centrale verwarming imiteert niet de zon als bron maar één van de effecten ervan: het indirect opwarmen van de lucht. De opgewarmde lucht wordt vervolgens zo goed mogelijk vastgehouden door de luchtdicht gemaakte woning.

Wat de meeste vormen van warmteafgifte producten niet doen, is het direct en daadwerkelijk opwarmen van de mens en de woning zelf. In feite is luchtverwarming strikt genomen helemaal geen verwarmen, het is isoleren. Een hogere luchttemperatuur zorgt ervoor dat ons lichaam minder warmte verliest aan de omgeving via convectie, omdat het temperatuurverschil tussen onze huid en de lucht kleiner wordt. Kleding doet precies hetzelfde maar is veel efficiënter dan luchtverwarming omdat het niet de hele kamer opwarmt maar alleen een dun laagje lucht.

Uitsluitend wanneer de luchttemperatuur in de ruimte hoger is dan onze huid, is er werkelijk sprake van verwarming. Stralingswarmte is voor de mens de meest behaaglijke en bovendien de meest efficiënte. Stralingswarmte gebruikt geen medium, hij verwarmd niet de lucht maar uitsluitend aangestraalde massa, waaronder de mens. Het tweede voordeel naast de zeer aangename warmte ervaring, is het ontbreken van luchtcirculatie en daarmee het ontbreken van circulerende van stof. Stralingswarmte is daarmee gezonder dan convectiewarmte.

Welke verwarmingssystemen benutten wij de afgelopen decennia

Cv-systemen zijn in de afgelopen decennia steeds meer convectiesystemen geworden. Daarmee worden woningen eenvoudig op twintig graden gehouden, mission completed zou je zeggen. Toch zijn steeds meer mensen ontevreden over hun beschikbare warmte. Logisch zeggen wij, want convectiewarmte is feitelijk luchtverwarming en dus isoleren. Wanneer stralingswarmte ontbreekt heeft de mens geen mogelijkheid meer aangename warmte aan zichzelf toe te voegen. Ook de in de laatste tien jaar veel toegepaste vloerverwarming als hoofdverwarming realiseert dit resultaat. Nauwelijks voelbaar, niet regelbaar (in kort tijdsbestek) en daarmee slechts een deel van de oplossing. Nou zult u zeggen, dan zijn radiatoren dus beter. Als we bedenken dat in het woord radiator straling zit verweven, lijkt dat dus op voorhand de oplossing. Maar wat de meeste niet weten is dat cv-radiatoren 70% convectie leveren en slechts 30% stralingswarmte. En dan hangt dat ook nog af van de temperatuur die door de moderne modulerende cv-ketel geleverd wordt. We zijn hoge temperaturen als vies gaan beschouwen, terwijl dit wel degelijk functie en toegevoegde waarde heeft. Doordat we stralingswarmte sinds de opkomst van modulerende cv-ketels hebben laten liggen, door het omschakelen van gas naar elektrisch en door de steeds teruglopende warmtelast van woningen, zien we daarmee opkomst van infrarood panelen. Ze zijn lokaal inzetbaar, geven de aangename warmte die bewoners willen en zijn uitstekende aanvullingen op al onze traditionele systemen.

Verwarmen van de toekomst

Of het nu om de nu te bouwen super geïsoleerde woningen gaat of de minder zuinige woningen van decennia terug, verwarmen gaat veranderen. Ieder mens wil behaaglijkheid op de plek en het moment dat hij dat wenst. Dat behalen we niet alleen met cv-systemen gevoed met modulerende cv-ketels of warmtepompen. De systemen voor de toekomst zijn aanvullingen aan elkaar, zijn soms extreem zuinig maar af en toe voegen we daar lokaal wat minder zuinige (stralings) warmte aan toe.

Een behaaglijke plek om te wonen kan niet zonder een basis aan temperatuur maar een tevreden bewoner kan niet zonder af en toe aanvullende (stralings) warmte. Veelal ontstaat deze behoefte tijdens momenten van inactiviteit, bijvoorbeeld hangend op de bank voor de televisie. Daarvoor realiseren we flexibele systemen die daarmee ook veel beter passen bij de moderne vraag. Want wie gebruikt nog verwarming op de slaapkamers, vrijwel niemand meer. Maar wie in deze vreemde tijd is overgeschakeld naar werken op zijn thuiskantoor, op de omgebouwde slaapkamer, wil op deze lokale plek vooral tijdelijke lokale warmte.

Masterwatt helpt met systemen van de toekomst

Om deze andere invulling van verwarmingssystemen te realiseren is kennis en ervaring nodig. Een nieuwe kijk en nieuwe mogelijkheden vragen om een gezamenlijke aanpak. Masterwatt is specialist in elektrisch verwarmen en weet bij uitstek hoe deze nieuwe mogelijkheden met radiatoren, convectoren en infrarood panelen in te vullen is. Kijk eens op onze website naar de mogelijkheden of vraag onze specialisten om advies. Natuurlijk kun je ons ook uitnodigen voor een inspirerend gesprek, fysiek aan tafel met inachtneming van alle Covid maatregelen of online via een videogesprek.

workspace contact offerte NTA8800