De energietransitie is nog maar net begonnen en we hebben al een overbelast netwerk. Terwijl de duurzame opwekking van elektriciteit door zon en wind nog marginaal is ten opzichte van ons finaleverbruik. Toch kwamen verschillende regio’s  al in de problemen met hun elektriciteitsnetwerken.

Het lijkt erop dat we onze ogen gesloten hebben voor de vooraf bekende effecten. We rijden, koken en verwarmen steeds vaker elektrisch. We gebruiken dus steeds meer elektrische energie. Dat we die energie niet altijd gebruiken wanneer de zon schijnt of de wind waait, was te voorzien.

Hoe staan we ervoor?

Het is interessant om te zien dat we nu al in de problemen komen. We wekken met zon en wind slechts 80 PJ elektriciteit per jaar op. Daar zouden we eigenlijk nog de inpassingsverliezen vanaf moeten halen. Die 80 PJ is welgeteld 3,81% van ons finaleverbruik.

We kunnen dus oprecht zeggen dat we nog maar net begonnen zijn. De duurzaam opgewekte zon-energie die we bijvoorbeeld op onze woningen opwekken, benutten we voor slechts 30%. De andere 70% leveren we terug aan het net. Er zullen dus snel maatregelen genomen moeten worden.

Wetgeving is noodzakelijk en woningen en producten moeten slimmer worden. Het stimuleren van duurzame technieken door middel van salderen is een mooie aanjager. Maar zonder benutting of opslag van elektriciteit hebben we nog steeds een groot probleem voor het netwerk.

Leren van het verleden

Voor ons overbelast netwerk moeten we creatieve oplossingen vinden. Dat gebeurt niet alleen nu, maar dat gebeurde ook in de vorige eeuw. Toen kwamen de leveranciers ‘s nachts in de problemen.

De productie was te hoog en nauwelijks af te schakelen. De oplossing vonden ze in een gezamenlijke aanpak. Producenten van elektrische boilers ontwikkelden de zogenaamde ‘nachtstroomboilers’. De teveel opgewekte energie in de centrales werd efficiënt benut door ‘s nachts warm water op te laden.

Ook in deze transitietijd is een traditioneel accupakket (thuisaccu) niet de enige oplossing om een groter percentage thuisgebruik te realiseren. Elektrische boilers zijn hiervoor een uitstekende oplossing.

Slimme producten, netwerken en woningen

Zolang de overheid geen voorwaarden stelt en salderen ons niet echt financieel prikkelt, blijft het risico op een overbelast netwerk groot. Het geproduceerde overschot op onze daken kunnen we niet altijd terug leveren aan het net.

Anderzijds moet er steeds meer elektriciteit geleverd worden aan bijvoorbeeld oplaadpunten voor ons elektrische autopark. Onder andere Leeuwarden liep al vast en wil met spoed het netwerk uitbreiden.

Netwerkbedrijven kunnen dit niet snel genoeg. De kosten zijn hoog en wij moeten dat door kostenstijging gaan betalen. We zullen dus anders met onze duurzaam opgewekte energie om moeten gaan. We hebben slimme producten, slimme woningen en slimme netwerken nodig.

Elektrische boilers als thermische accu

We zijn ons bewust van de pijnpunten in onze energetische omwenteling. Als leverancier hebben we hierop ontwikkeld. Onze E-Smart boilerserie kan eenvoudig fungeren als thermische accu.

Met de E-Smart boilerapp kunnen bewoners de boiler inschakelen en op een hoge temperatuur instellen wanneer de zon uitbundig schijnt en veel energie opwekt. Zodoende kunnen woningen de eigen opgewekte energie opslaan in de E-Smart boiler. Hiermee kunnen woningen het magere percentage eigen gebruik ophogen van 30% naar 50% tot 70%.

Een dergelijke oplossing is erg geschikt voor nieuwbouwwoningen. Masterwatt houdt zich graag aanbevolen hierover mee te denken bij aanstaande projecten.

Omgekeerde nachtstroomboilers

Boilers zijn (mits juist benut) dus ideale producten om meer evenwicht te krijgen in ons overbelast netwerk. Onze E-Smart boiler kunt u daar goed voor gebruiken.

Vroeger konden we een signaal geven om de boiler in de nachtelijke uren aan te schakelen. Dan moeten we via de slimme meter toch ook centraal boilers tijdens de zonuren kunnen aanschakelen? Dan dragen we bij aan een oplossing voor de problemen in het netwerk en verduurzamen we ook ons warmwaterverbruik.

Boilers (of beter uitgedrukt: voorraadvaten) moeten we weer vaker toepassen. Dat vergt wel een omslag in de waardering voor deze productgroep en in de kennis van installatiebranche en bouw. Masterwatt denkt graag met u mee voor de juiste oplossing voor uw pand of project.

Tags: #blog #verwarmen #elektrischeboiler #elektrisch #boiler #elektrischverwarmen #duurzaam #energie #besparen #energietransitie

workspace contact offerte NTA8800