Heeft u zich wel eens verdiept in het (huiselijke) leven van onze studenten? Het is een van de moeilijkste doelgroepen als het gaat om warmte en warmwater. Het leven van onze studenten is dan ook verre van eenvoudig…

Thuis bij Pa en Ma heeft het roepen “Licht uit!!!” ook nooit geholpen en de duur van de gemiddelde douchebeurt lag drie maal hoger dan ons landelijk gemiddelde. Verantwoordelijkheid in zijn algemeenheid en inzake energie en milieu was al die jaren niet aan de orde. En als student heb je natuurlijk veel meer aan je hoofd dan het uitzetten of lager draaien van de verwarming. Na een lange studiedag, verlengd met een kort maar efficiënt bezoek aan de plaatselijke drankgelegenheid is een lange douchebuurt uiteraard noodzakelijk voor een fatsoenlijk samenleven met je medebewoners van het appartement.

We kunnen concluderen dat verwarming in deze wooncomplexen decennialang van buitengewoon matig niveau is geweest. Studenten moesten blij zijn als er al verwarming was en als het er was, dan was het vaak ook ruimschoots aanwezig en nauwelijks regelbaar. Ook een warme douchebeurt was geen garantie maar indien aanwezig, dan profiteerde je daar natuurlijk extra lang van! Pech voor de volgende! Verwarming en warmwater werd nog heel vaak lokaal met oude gevaarlijke toestellen voorzien. Koolmonoxidevergiftiging is dan ook meerdere malen voorgekomen. Het warme tapwater circuleerde 24 uur per dag rond vanwege de lange leidinglengte en het voorkomen van lange wachttijden. Ja, als het er altijd is, is de student tevreden. Het kost nogal wat energie maar dat wordt doorberekend in de torenhoge huurtarieven die toch wel betaald worden (door Pa en Ma).

Maar dat moet natuurlijk anno 2019 anders; zuiniger vanwege de energietransitie, efficiënter en goedkoper. Jaren geleden kwam een adviesbureau in Nijmegen er al achter, dat de traditionele manier van inrichten met een klimaatinstallatie niet alleen duurder was, maar ook hogere energiekosten met zich mee bracht. Van centrale verwarming en een centraal warm tapwatersysteem schakelden ze over naar lokale elektrische verwarming en warm tapwater. De investering was flink lager en er waren veel minder handjes voor nodig. Ook had men minder faalkosten, maar bovenal het bespaarde ook nog eens veel energie.

De éénkamer appartementen kregen een elektrische radiator, die door de student zelf bediend kon worden. Door de aanwezigheid van een aanwezigheidssensor en openraamsensor (geheel conform de Trias Energetica) was er geen onnodig verbruik. Aangezien de aanwezigheidsuren in het appartement flink worden gereduceerd door de ‘verplichte’ aanwezigheid in de lokale drankgelegenheid en niet te vergeten de collegebanken, zijn ook de gebruiksuren van de elektrische radiator laag.

Voor hun wenselijke warme douchebeurt is voorzien in een persoonlijke elektrische voorraadboiler met een enigszins beperkte inhoud. Hierdoor voeden zij zichzelf op; want op is op en daar hebben ze uitsluitend zich zelf mee. Wellicht is deze nieuwe inzichtelijke verantwoordelijkheid het vonkje waarom de later hoogopgeleide een bewuste groendenker gaat worden.

Masterwatt deelt en ondersteunt deze manier van verwarmen en het realiseren van warm tapwater. De Masterwatt Sublime, onze elektrische radiator met warmteopslag en instelbare maximale omkastingstemperatuur, past uitstekend in dit soort complexen. Samen met de E-Smart elektrische boiler voor individueel warm tapwater. De E-Smart boiler kijkt naar het gebruikspatroon en past zijn verwarmingspatroon daarop aan, gevolg: 10% minder verbruik van energie t.o.v. een standaard elektrische boiler.
Bovendien adviseert Masterwatt u graag volledig om te komen tot de beste oplossing, we brengen de energievraag en het mogelijke verbruik in beeld en zorgen voor de beste invulling van uw project.

workspace contact offerte NTA8800